Statsråden raner kommende generasjoner

Publisert 21.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksminister Sylvi Listhaug og bystyret i Trondheim fratar generasjoner muligheten til å dyrke egen mat.

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, foto: Jon Gisle Vikan.Leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag er klar i sin tale: - Landbruksministeren prioriterer kortsiktig gevinst til rike utbyggere framfor mat til kommende generasjoner.

- Det er foretatt en vanskelig avveining mellom kommunens behov for tomtereserver og viktigheten av å bevare god matjord for framtidig produksjon og beredskap, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, på hjemmesidene til Landbruksdepartementet og anbefaler nei til innsigelsene Fylkesmannens landbruksavdeling tidligere har kommet med til planene om boligbygging på 1000 mål matjord.

- Landbruksministeren sier at vedtaket om nedbygging i Trondheim signaliserer en ny politisk kurs i Norge.  Vi skal asfaltere matjorda vår, mens resten av verden gjør det de kan for å sikre seg tilgang på matproduserende jord.  Regjeringa har en kortsiktig og uakseptabel politikk som Stortinget, på vegne av, folket må korrigere.  Vi må sikre framtidige generasjoner mulighet til å produsere trygg og sunn mat, sier Lars Morten Rosmo på hjemmesidene til Sør-Trøndelag Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere