Statsministeren møtte berørte sauebønder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Berntsen fra Norsk Sau og Geit, statsråd Jon Georg Dale, Statsminister Erna Solberg og Einar Frogner fra Norges Bondelag.
Ei samla beitenæring og mange berørte bønder tok i mot Statminister og statsråd i går. Her er Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Berntsen fra Norsk Sau og Geit, statsråd Jon Georg Dale, Statsminister Erna Solberg og Einar Frogner fra Norges Bondelag.

- Det er nødvendig med ekstra tiltak nå for å ta ut ulven, og forebygge flere slike angrep, sier Einar Frogner etter befaring på Hadeland.

I går besøkte statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale Hadeland, og noen av områdene hvor en ulv har tatt mer enn hundre sau de siste ukene.

- Vi er glade for at statsminister Solberg kom til Hadeland for å se med egne øyne hvilken skade ulven gjør. Vi ville vise statsministeren og statsråden alvoret i denne situasjonen, og at det er nødvendig med tiltak for å ta ut ulven nå, sier Einar Frogner. Han er styremedlem og rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, og var med på befaringen på Hadeland i går. - I tillegg til problemene her og nå, er det også følgeproblemer med dyr som ikke er sluppet på beite og bønder som er engstelig for de dyra som er i utmarka nå, sier Frogner.

I går fikk Solberg og Dale se den akutte situasjonen med egne øyne.

- Kunne vi forebygget med tidlige uttak i vinter, slik vi ba om, er sjansen stor for at vi ville sluppet denne situasjonen hvor mer enn hundre sau er tatt av ulv rett etter at de ble sluppet på beite, sier Frogner.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit har tidligere bedt om et møte med statsrådene Jon Georg Dale og Vidar Helgesen for å drøfte den akutte situasjonen og hvordan håndtere og forebygge mer langsiktig.

- Vi venter på dette møtet hvor vi vil drøfte hvordan vi kan få gjort uttak av rovdyr umiddelbart ved eventuelle lignende situasjoner utover sommeren. Vi vil også drøfte hvordan vi kan løse den akutte situasjonen med uttak og økonomisk kompensasjon for de som må sanke tidlig, samt drøfte hvordan unngå slike rovdyrangrep, sier Frogner.

Et samla årsmøte i Norges Bondelag vedtok tidligere denne uka resolusjonen Stopp rovdyras herjinger. Årsmøtet var svært bekymra for framtida for beitenæringa. Bestandsmålene for rovdyra må ned. Det haster med å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet, heter det i resolusjonen. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere