Statsministeren møtte berørte sauebønder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Berntsen fra Norsk Sau og Geit, statsråd Jon Georg Dale, Statsminister Erna Solberg og Einar Frogner fra Norges Bondelag.
Ei samla beitenæring og mange berørte bønder tok i mot Statminister og statsråd i går. Her er Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Berntsen fra Norsk Sau og Geit, statsråd Jon Georg Dale, Statsminister Erna Solberg og Einar Frogner fra Norges Bondelag.

- Det er nødvendig med ekstra tiltak nå for å ta ut ulven, og forebygge flere slike angrep, sier Einar Frogner etter befaring på Hadeland.

I går besøkte statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale Hadeland, og noen av områdene hvor en ulv har tatt mer enn hundre sau de siste ukene.

- Vi er glade for at statsminister Solberg kom til Hadeland for å se med egne øyne hvilken skade ulven gjør. Vi ville vise statsministeren og statsråden alvoret i denne situasjonen, og at det er nødvendig med tiltak for å ta ut ulven nå, sier Einar Frogner. Han er styremedlem og rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, og var med på befaringen på Hadeland i går. - I tillegg til problemene her og nå, er det også følgeproblemer med dyr som ikke er sluppet på beite og bønder som er engstelig for de dyra som er i utmarka nå, sier Frogner.

I går fikk Solberg og Dale se den akutte situasjonen med egne øyne.

- Kunne vi forebygget med tidlige uttak i vinter, slik vi ba om, er sjansen stor for at vi ville sluppet denne situasjonen hvor mer enn hundre sau er tatt av ulv rett etter at de ble sluppet på beite, sier Frogner.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit har tidligere bedt om et møte med statsrådene Jon Georg Dale og Vidar Helgesen for å drøfte den akutte situasjonen og hvordan håndtere og forebygge mer langsiktig.

- Vi venter på dette møtet hvor vi vil drøfte hvordan vi kan få gjort uttak av rovdyr umiddelbart ved eventuelle lignende situasjoner utover sommeren. Vi vil også drøfte hvordan vi kan løse den akutte situasjonen med uttak og økonomisk kompensasjon for de som må sanke tidlig, samt drøfte hvordan unngå slike rovdyrangrep, sier Frogner.

Et samla årsmøte i Norges Bondelag vedtok tidligere denne uka resolusjonen Stopp rovdyras herjinger. Årsmøtet var svært bekymra for framtida for beitenæringa. Bestandsmålene for rovdyra må ned. Det haster med å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet, heter det i resolusjonen. 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere