Illustrasjonsfoto: Tore BerntsenNå lanseres nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka.

– Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

En av stemmene tilhører Odd Christian Stenerud, bonde på Godøya utenfor Ålesund:

– Da jeg begynte som gårdbruker for 30 år siden skulle jeg leve av 12 kyr. Plutselig måtte jeg ha over 20. Og nå har vi over 50. Hva har det gjort med hverdagen min? Jeg springer fortere og fortere.

I en skvis mellom økonomiske forpliktelser, lange arbeidsdager og fysiske utfordringer ble Stenerud tvunget til et valg.

– Jeg hadde ikke møtt veggen, men følte at jeg så bort på den. For meg var det en ryggskade som tvang meg til å bremse. Også for dem som opplever psykiske lidelser er det viktig at man tør å si: Nå har det skjedd noe som gjør at jeg trenger å stoppe opp, sier Stenerud.

Nettsiden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler.

– Dette er et godt eksempel på hvordan en yrkesgruppe tar smarte grep for å øke bevisstheten hos sine egne og deres nettverk, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– En ressursside som GodtBondevett.no er en viktig informasjonskilde. Den bidrar til å gjøre kunnskap om psykisk helse tilgjengelig og gjenkjennelig for den enkelte og nettverket rundt.

– God folkeopplysning som dette virker forebyggende og bidrar til åpenhet. Det gjør det lettere å snakke om utfordringene, og enklere å be om hjelp, sier Gundersen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ingrid Melkild