Hvert år strømmer folk til Sørlandet på Norgesferie, og i år kan de få oppleve noe litt ekstra. Norges Bondelag har plassert ut over 250 rammer i hele landet for å vise hvordan landskapet formes av jordbruket i området. Ni av disse er plassert ut i Agder. Gjennom rammene kan du se alt fra villsauer og slåttemark til beitende kyr. 

 

Oversikt over rammer

Virak - Gjennom denne ramma ser du Virakbygda mot Sirdalsvannet. Her beiter av og til sau og ammeku.

Øksendal - Gjennom denne ramma ser du grasproduksjon rundt Øksendalstjødn. Her beiter av og til sau.

Øvrebø - Denne ramma er plassert øst i enden av Sangeslandvannet i Øvrebø. Her er det badeplass, sandstrand, beitende dyr og utsikt over vannet til eng, beite og skog. 

Gåseflå - Denne ramma er satt opp på den nedlagte toglinja til Setesdalsbanen, ved Gåseflå. Her kan du se den flotte muren på gamlefjøset og beitende kyr som holder kulturlandskapet i hevd. Plassen nås best til fots eller på sykkel. Parker ved kile og få en flott tur. 

Ivedal - Gjennom denne ramma ser du slåttemark og beitemark for storfe. Og midt på jordet, mot Ivedalstjønn, ser du flere gravhauger.

Høvåg - Gjennom denne ramma som er plassert ut i Lillesand kommune ser du jordene som ammekubonden Svein Gunnar Simonsen bruker til grasproduksjon. Dette er en koselig bygd med Blindleia som nærmeste nabo. Her kan du nyte sjølivet, svaberg og fine turer i skog og mark. 

Skauerøya - Denne rammen er plassert ut i Lillesand kommune, nærmere bestemt Skauerøya. Øya ligger vest for hovedinnseilingen til Lillesand og er ei av øyene lengst vest i Blindleia. Øya er på ca. 1 240 dekar inklusive Hestholmen, som er ei halvøy ut mot havet. Det meste av Skauerøya hørte tidligere under ett og samme gårdsbruk. Våningshuset på gården, som i Lillesand rett og slett blir kalt «huset», ble oppført rundt 1800 etter at det tidligere våningshuset var blitt ødelagt i en brann rundt 1780. Gården ble overtatt av Lillesand kommune og staten i fellesskap i 1965, og mesteparten av øya er i dag friluftsområde. Det har i flere år gått villsauer på helårsbeite ute på øya. Disse er fantastiske kulturlandskapspleiere som turister som besøker øya setter stor pris på.

Lunde, Grimstad - Langs Nidelva beiter kalvene fra Lunde gård for å holde vegetasjonen nede. Det gir et flott landskap!

I dette kartet finner du en oversikt over alle rammene som er plassert ut. 

– Vi hadde håpet at det skulle komme opp mange rammer, og drømte nok om at det skulle bli 200, men 250 overgår alle forventninger. Og best av alt, det ser ikke ut til å stoppe her! forteller Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. 

Hun forteller videre at dette sier mye om det gode arbeidet som foregår i lokal- og fylkeslagene rundt om i landet. Flinke folk med ståpåvilje som er stolte av det arbeidet de gjør og ønsker å vise fram landet vårt. Skal vi bevare et landskap som er interessant for turister å reise i er vi helt avhengige av å drive jorda vår. Dette er en så stor del av vår nasjonalitet. Derfor håper vi mange tar med seg opplevelsen og verdien av dette hjem fra ferien også. 

Vi anbefaler alle å finne en ramme i nærheten av der de bor eller oppholder seg i sommer, nyte utsikten og knipse et bilde og dele på Instagram med #komhit og #norgetrengerbonden.

Alle som deler bilder på denne måten er med i trekningen av en gårdsferie for fire personer. Det må vel være en fin måte å runde av sommeren på? Vinneren kåres den 18. august, så det er fortsatt godt med tid til å dele dine bilder. 

PS! Du kan også dele bilder av kulturlanskap og bondens produkter på #komhit uten å ta det gjennom en av de fysiske rammene.