Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring og har et omfang på ½ til 2 år. De grønne fagskolene gir tilbud innen bl.a. driftsledelse, entreprenørskap og fordyping innen ulike produksjoner. Følg lenkene nedenfor for mer informasjon om det enkelte tilbud og kontakt tilbyder for mer informasjon.

Fagskole agrotekniker

Denne høsten starter 6 tilbud om agroteknikerutdanning på deltid, 5 av utdanningene er ikke gjennomført tidligere. Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler og kompetansemiljøer. Studiene er praktiske og samlingsbaserte og gjennomføres over 2 år på deltid. Bestått utdanning gir tittelen Agrotekniker.

Ny utdanning med søknadsfrist 15. juni!

  • Fagskolen Innlandet / Storsteigen vgs: Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. LES MER

Andre agroteknikerutdanninger

Utdanninger med ordinær søknadsfrist 15. april – disse tar fortsatt imot søkere. Studiene starter høsten 2015:

  • Fagskolen Innlandet / Hvam vgs: Planteproduksjon og driftsledelse og Natur- og kulturbasert entreprenørskap. LES MER
  • Fagskolen Innlandet / Nome vgs avd Søve: Sauehold og lokal foredling. LES MER

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger. Tilbud med start høsten 2015: Historiske grøntanlegg, Park- og hagedrift, Skjøtsel og drift av uteområder, Anleggsgartnertekniker, Botanisk design, Eksperimentell formgivning, Ledelse i håndverksfag. LES MER

Norsk Hestesenter

Tilbyr utdanning for den som driver innen hestenæring, utdanning for Ridelærer og Travtrener. LES MER