Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud.Det skriver Nei til EU i sin høringsuttalelse til "gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m".

-At det måtte innføres avbøtende tiltakene da EUs patentdirektiv ble gjennomført, er et tydelig uttrykk for den grunnleggende svekkelsen av sentrale hensyn i norsk regelverk som direktivet medfører, heter det i uttalelsen.

Snevert fokus

- Høringsbrevet har et snevert fokus på om disse tiltakene har fungert i tråd med formålet, altså å avbøte mulige uheldige sider på enkelte områder, og gir bare begrenset informasjon om øvrig implementering av patentdirektivet. Det sentrale og nye med patentdirektivet var at det ble lov å patentere planter og dyr med den hensikt å stimulere bioteknologisk innovasjon og utenlandske investeringer i Norge.

Analyse av effektene

-Men har mulighet for å kunne patentere planter og dyr bidratt til en blomstrende bioteknologisk industri i Norge? Mer informasjon og analyse av effektene av patentdirektivet i sin helhet ville gitt en grundigere forståelse av effektene av de avbøtende tiltakene. Høringsbrevets manglende vurdering av de avbøtende tiltakene i en slik sammenheng begrenser nytten av å se på de ulike tiltakene isolert sett, skriver Nei til EU og mener de avbøtende tiltakene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å motvirke negative sider ved patent på planter og dyr og annet biologisk material.