Jordbruket er nå i forhandlinger med staten, siden viktige forutsetninger for jordbruksoppgjøret som ble vedtatt av Stortinget i juni, allerede er brutt. Prisene på mye av det bøndene trenger til gårdsdrifta, har økt kraftig. Dette gjelder blant annet på gjødsel, byggevarer, strøm og kraftfôr. Det jordbruket forhandler med staten om nå, er  kompensasjon for de økte kostnadene til gjødsel og byggevarer.

Onsdag denne uka leverte jordbruket sitt krav på 754 mill.kr for dekking av økte kostnader til handelsgjødsel og byggevarer. Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Staten skal komme med sitt tilbud, men det er ikke kjent når det skjer.

Tabellen viser en beregnet kostnadsvekst mer enn forutsatt for gjødsel og byggevarer i 2022 for hvert referansebruk, og hvilken kompensasjon jordbruket krever.

ReferansebrukKostnadsvekst mer enn forutsatt. Kr/brukKompensasjon kr/bruk
Melk og storfeslakt, 30 årskyr, landet36 20031 300
Korn, 396 dekar korn. Landet32 30037 300
Sau, 156 vinterfôra sau, landet15 600 20 300
Melkeproduskjon geit, 144 årsgeiter, landet 17 20014 900
Svin og korn, 52 avlssvin + 373 dekar korn, landet 30 60035 000
Egg og planteprod, 6758 høner + 343 daa korn, landet 37 50042 500
Poteter og korn, 121 daa poteter+ 313 daa korn, landet 53 70059 500
Storfeslakt/ammeku, 31 ammekyr. Landet29 70033 500
Frukt og bær, 49 dekar frukt og bær. Landet6 900 8 200 
Grønnsaker, 82 dekar grønnsaker + 286 daa korn. Landet59 40067 600
Fjørfekjøtt og planteprodukter, 123 241 fjørfeslakt. Landet26 30025 100
Økologisk melk og storfeslakt, 29 årskyr. Landet21 80034 100
Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 15 årskyr. Landet19 30019 500
Melk, de ⅓ største melkebrukene, 49 årskyr. Landet57 20045 100
Melk, de 25 største melkebrukene, 66 årskyr. Landet75 00061 500
Melk og storfeslakt, 36 årskyr. Østlandets flatbygder38 10038 900
Melk og storfeslakt, 29 årskyr. Østlandets andre bygder40 00033 600
Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Agder/Rogaland, Jæren31 30022 800
Melk og storfeslakt, 26 årskyr. Agder/Rogaland a.bygder29 60026 500
Melk og storfeslakt, 28 årskyr. Vestlandet33 30027 400
Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Trøndelag41 40033 900
Melk og storfeslakt, 28 årskyr. Nord-Norge37 50035 000
Korn, <400 dekar korn (234 dekar korn). Østlandet19 00024 600
Korn, de 20 største brukene, 865 dekar korn. Østlandet73 60074 700
Korn og korn/svin, 346 daa korn + 27 avlssvin. Trøndelag25 10033 200
Sau, 142 vinterfôra sauer. Vestlandet12 60017 800
Sau, 183 vinterfôra sauer. Nord-Norge19 00024 900
Sau, de 25 største sauebrukene, 292 v.f. sauer. Landet25 70032 800