Skuffet over manglende vilje til å bistå landbruket i Troms

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tromsleder Asgeir Slåttnes er utrolig skuffet over regjeringa og landbruksministerens manglende vilje til å hjelpe.

 Asgeir Slåttnes, arkivfoto: Jørn Agersborg.Antall landbruksforetak i Troms er sterkt redusert de siste årene, og Slåttnes er nå meget bekymret for situasjonen i årene fremover.

Ordførere i de flomutsatte kommunene, representanter fra Fylkesmannens Landbruksavdeling og Fylkestinget var i nylig i møte med tre departementer. For bøndene ga ikke dette møtet uttelling i form av økt økonomisk støtte til de som er rammet, og fylkelederen er utrolig skuffet over arrogansen fra LMD. "Jeg tror ikke landbruksministeren og LMD forstår hvor alvorlig dette er for landbruket i Troms."  Slåttnes frykter at egenandelene for erstatning etter avlingsskader skal ta knekken på flere bønder. For en del dreier det seg om flere hundretusener av kroner.

Bøndene i indre Troms er hardt rammet for andre gang på kort tid, og Bondelaget satte sin lit til at departementet ønsket å vise velvilje for å redde landbruket i fylket. Fylkesmann Svein Ludvigsen har tidligere uttalt at de ønsket å væremed på et spleiselag sammen med staten for å berge landbruket i Troms. Det er da meget skuffende at staten ikke ønsker å bidra.

Erstatningsordningene for avlingsskade og naturskade er ikke gode nok, og selv om bøndende har fått lovnader om en foreløpig støtte til egenandelene, er dette bare et lån. Flommen vil derfor ramme den enkelte bonde hardt økonomisk, og bøndene i Troms har allerede store utfordringer i forhold til økonomisk lønnsomhet. Vi håper virkelig at regjeringa ved LMD ser alvoret for bønder og foredlingsindustri og kan snu i denne saken. Nå er det behov for ekstraordinære midler snarest for å unngå nedlegging, sier Slåttnes.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere