Skuffet over manglende vilje til å bistå landbruket i Troms

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tromsleder Asgeir Slåttnes er utrolig skuffet over regjeringa og landbruksministerens manglende vilje til å hjelpe.

 Asgeir Slåttnes, arkivfoto: Jørn Agersborg.Antall landbruksforetak i Troms er sterkt redusert de siste årene, og Slåttnes er nå meget bekymret for situasjonen i årene fremover.

Ordførere i de flomutsatte kommunene, representanter fra Fylkesmannens Landbruksavdeling og Fylkestinget var i nylig i møte med tre departementer. For bøndene ga ikke dette møtet uttelling i form av økt økonomisk støtte til de som er rammet, og fylkelederen er utrolig skuffet over arrogansen fra LMD. "Jeg tror ikke landbruksministeren og LMD forstår hvor alvorlig dette er for landbruket i Troms."  Slåttnes frykter at egenandelene for erstatning etter avlingsskader skal ta knekken på flere bønder. For en del dreier det seg om flere hundretusener av kroner.

Bøndene i indre Troms er hardt rammet for andre gang på kort tid, og Bondelaget satte sin lit til at departementet ønsket å vise velvilje for å redde landbruket i fylket. Fylkesmann Svein Ludvigsen har tidligere uttalt at de ønsket å væremed på et spleiselag sammen med staten for å berge landbruket i Troms. Det er da meget skuffende at staten ikke ønsker å bidra.

Erstatningsordningene for avlingsskade og naturskade er ikke gode nok, og selv om bøndende har fått lovnader om en foreløpig støtte til egenandelene, er dette bare et lån. Flommen vil derfor ramme den enkelte bonde hardt økonomisk, og bøndene i Troms har allerede store utfordringer i forhold til økonomisk lønnsomhet. Vi håper virkelig at regjeringa ved LMD ser alvoret for bønder og foredlingsindustri og kan snu i denne saken. Nå er det behov for ekstraordinære midler snarest for å unngå nedlegging, sier Slåttnes.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere