Det er gårder med husdyrproduksjon i området som er innenfor evakueringssonen som følge av raset. Bondelaget følger på vanlig måte opp de berørte der det er behov, for å ivareta dyr og mennesker, i samarbeid med ansvarlige etater.