Skille mellom nyttekjøring og fornøyelseskjøring i utmark

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er nødvendig med en restriktiv politikk og samtidig tilpasse regelverket til nye behov.

Det skriver Norges Bondelag i sin uttalelse til forslaget om endringene i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark.

Klart skille

- Det er et viktig prinsipp at en skiller klart mellom nyttekjøring og fornøyelseskjøring, skriver Bondelaget. - Det er nødvendig med en restriktiv politikk og styring fra myndighetenes side. Samtidig er det riktig å tilpasse regelverket til nye behov og å gi kommunene økt myndighet til å forvalte regelverket, heter det.

Hensyn til landbrukets behov

-Det er viktig at regelverket tar tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorferdsel i utmark. Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv, skriver Bondelaget til forslaget fra Miljøverndepartementet. - Regelverket må hjemle uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, jakt, fiske og transport av jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, heter det.

Økt kommunalt sjølstyre

Forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark legger opp til en forsøksordning hvor inntil 40 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring i perioden 2014-1028.

- Vi forutsetter at grunneierne blir involvert i planprosessen for plassering av løypene og de fritt kan reservere seg mot å tillate ferdsel på sin grunn, heter det i uttalelsen fra Bondelaget.

Næringskjøring

Forslaget rommer samtidig utvidet adgang til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som en del av utmarksnæring.

-Forslaget kan gi økte muligheter for reiselivsnæringen i disse områdene. Samtidig er ro og stillhet viktig for livskvaliteten til mange fastboende og turister. Disse hensynene må avveies, understreker Norges Bondelag.

Her leser du HELE uttalelsen fra Norges Bondelag

Kontaktperson i Norges Bondelag: Finn Erlend Ødegård

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere