Sier nei til Acer

Publisert 16.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

Horpedal Kraftverk i Fjærland
Horpedal kraftverk i Fjærland, Sogn.

Norges Bondelag sier nei til norsk innmelding i EUs energiunion.

Stortinget skal neste uke stemme over om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå, Acer. Det har vært stor debatt om dette de siste ukene, både i de politiske partiene og fagbevegelsen.

- Ut fra et samla hensyn til nasjonal forvaltning og styring, sier Norges Bondelag nei til Acer, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Norges Bondelag er opptatt av å sørge for nasjonal styring av energi- og vannkraftressursene våre. Vi må ivareta norsk industris behov og tenke foredling av ressursene i Norge. Når det er så stor usikkerhet knytta til hvilken suverenitetsavståelse tilknytninga til Acer faktisk innebærer, mener Bondelag at man ikke kan si ja til den.

 EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå er ikke en del av Norges Bondelags kjerneområde. Likevel er dette ei sak organisasjonen velger å ta stilling til. 

- I vårt virke er vi opptatt av å forvalte samfunnets naturressurser på en god og langsiktig måte. Det ligger i ryggmargen til en bonde å overlevere gårdens ressurser i bedre stand til neste generasjon. I diskusjonen om nasjonal styring av vann- og energiressursene i Norge må vi tenke på samme måte, og Norges Bondelag mener at å knytte seg til Acer ikke er den beste måten å forvalte ressursene på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere