Utgangspunktet for dette seminaret var rapportene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen. 

Statssekretær fra justisdepartementet, Hans-Petter Aasen, var en av de som holdte innlegg.

- Matforsyning og matproduksjon er grunnleggende for all beredskap. Vi har nå erfart at vi må øke vår selvforsyning og klare oss mer på egen hånd, sa han.

Også leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, deltok på seminaret. Han fikk flere spørsmål fra ordstyrer.

- Den viktigste beredskapen ligger i den løpende produksjonen, og det er viktig å være aktivt til stede i hele landet, sa Gimming.

Han sa videre at vi må tenke på beredskap også i en normalsituasjon, og være forberedt i det daglige.

Tillit mellom befolkning og myndigheter

Are Tomasgard, LO-sekretær, pekte på at tillit mellom befolkning og myndigheter er grunnlaget for all beredskap og at vi må stole på hverandre.

- Det er et felles ansvar, men hver enkelt av oss har også et ansvar for å tenke beredskap. Vær oppmerksom på egen situasjon, men se også til naboen, sa han.

Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag, var også med på seminaret. Hun trakk fram at i noen grenseområder mot Russland er landbruket den eneste sivile aktiviteten.

- Det å styrke landbruket i nord, og sørge for at det er levedyktig og lønnsomt, er en viktig del av den nasjonale beredskapen. Landbruket trenger god infrastruktur rundt seg, og landbruket i nord må foredle sine egne varer i nord, var noe av det hun pekte på.

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet og medlem av Totalberedskapskommisjon, ba om en utredning av den norske matproduksjonen med tanke på å gjøre den mer robust.

- På denne måten kan vi finne ut hvor vi må gjøre noe med sårbarheten. Vi må se på hele verdikjeden og tenke på hvordan den skal fungere i krisesituasjoner slik at vi kan være bedre beredt, sa hun.