- Seier for norsk matproduksjon

Publisert 18.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

En styrking av importvernet vil bidra til å sikre næringsliv, matvaresikkerheten og kulturlandskapet i distrikts-Norge.

Nils Bjørke. Foto: Marthe Haugdal.  

- Importvernet er en bærebjelke for norsk landbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.  Norges Bondelag er svært tilfreds med at Regjeringa tar utfordringene i norsk matproduksjon på alvor og gjør endringer i importvernet for en rekke landbruksprodukter.

Importen av landbruksvarer til Norge har doblet seg siden år 2000 og utgjør i dag ca 40 milliarder kroner pr år. - En styrking av importvernet vil være et viktig bidrag for at norsk landbruk og matindustri skal kunne utvikle seg framover. Dette gir muligheter for at norsk landbruk kan ta del i forbruksveksten, sier Bjørke.

- Et styrket importvern vil ikke gi et prishopp, men gjør at landbruket over tid kan få dekket økte kostnader i markedet. Som for annet næringsliv, er det avgjørende at prisene kan følge den generelle kostnadsveksten, sier Bjørke og legger til at det må være like logisk at matvarer stiger i pris når kostnadene øker, som at øvrige varer og tjenester i samfunnet.

- Matmangfoldet i Norge består både av norske og importerte varer. Et styrket importvern gjør at en kan ta vare på det norske matmangfoldet. En import på 40 milliarder kr pr år og betydelige tollfrie importkvoter blant annet på ost, gjør at en også vil ha det utenlandske mangfoldet i norske butikker, sier Bjørke. 

Kontaktperson:

Se også "Gjennomslag for prosenttoll" om landbruksminister Vedums besøk i Nord-Trøndelag i går.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere