Onsdag 10 oktober, på Verdensdagen for psykisk helse, ble samarbeidsprosjektet "Unge bønders psykiske helse" lanser. Tilstede på lanseringen var blant annet landbruksminister Bård Hoksrud og statssekretær Anne Grete Erlandsen fra helse- og omsorgsdepartementet.

(OBS: Lyden er lav de første 20 sekundene av videoen)

Prosjektet ledes av Mental Helse Ungdom og er et samarbeid med Norges bondelag, TINE SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis. Målet er at bønder, spesielt unge og nye bønder, skal bli mer bevisst på hva som bidrar til en god psykisk helse, hva man som bonde selv kan gjøre for å få det bedre og samtidig bidra positivt i næringa for øvrig.

Landbruksminister Hoksrud ble overrakt en innrammet plakat med fem råd for god bondehelse. Denne plakaten kan lastes ned her. 

Kjøreplan: 

  • Velkommen ved leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes
  • Beskrivelse av prosjektet ved Ivar Erik Ree, prosjektleder Mental Helse Ungdom
  • Filmvisning av filmen «Unge bønders psykiske helse»
  • Henrik mistet faren i selvmord. Han forpakter i dag et stort gårdsbruk i Telemark, hvor faren tidligere var gårdbestyrer. Han vil snakke om viktigheten av prosjektet og åpenhet rundt denne problematikken. 
  • Verdensdagen for mental helse er i onsdag 10.oktober med tema «Vær raus». Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse snakke om.
  • Jakob Simonhjell fra Norsk Landbruksrådgivning. Hva gjøres av tilbud/oppfølging for bønder som sliter psykisk?
  • Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen
  • Lanbruks- og matminister, Bård Hoksrud
  • Lars Petter Bartnes oppsummerer