I sommer er mange på tur i eget land, og Norges Bondelag vil bruke anledningen til å fortelle alle på tur hva de får igjen fra bondens matproduksjon. I tillegg til matproduksjon, er det bosetting, verdiskaping, og vakre landskap over hele landet. Se etter store bilderammer når du reiser rundt i sommer. Det er en del av Bondelagets sommerkampanje. På steder med flott utsikt over jordbrukslandskapet setter lokale bondelag i sommer opp store bilderammer, med klar beskjed: Norge trenger bonden.

– Når folk skuer utover frodig landskap gjennom bilderamma, så ser de på matproduksjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. – Det ligger mye arbeid bak, og det fortsetter vi gjerne med, men vi bønder er avhengig av å ha ei inntekt igjen for å produsere mat.

Det er et mål gjennom kampanjen å øke bevisstheten hos folk om verdiene matproduksjonen skaper, og om bondens rolle, også som leverandør av vakre landskap. Vi opplever å ha folks støtte på dette, og tar med oss vårens brede engasjement for vilkårene for norsk matproduksjon inn i sommeren og stortingsvalgkampen.  Landbruket gir verdier for lokalsamfunnet langt utover den økonomiske verdiskapingen.

– Vi ønsker å gjøre folk mer oppmerksomme på at landskapet som er formet av jordbruket ikke kan tas for gitt. Det vi ser på som en viktig del av ferieopplevelsen, er avhengig av et aktivt jordbruk, sier Gimming. Han kommer samtidig med en klar oppfordring: – ikke la dette bli bare en ferieopplevelse. Ta med matproduksjon og landbruk over hele landet i betraktningen når du stemmer ved Stortingsvalget i september. 

Hurdal Bondelag i Akershus har satt opp denne ramma.

Dra på rammejakt og del ditt bilde

Alle som skal på tur i sommer, oppfordres til å stoppe opp og ta en titt på landskapet gjennom rammene, knipse et bilde og dele det i sosiale medier med #norgetrengerbonden. Denne nasjonale kampanjen er både fysisk og digital, og alle kan følge rammene under emneknaggen #norgetrengerbonden på facebook og instagram.