Satser på økologisk mat

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Samme uke som landbrukets ØKOLOFT ble lansert, viser Landbruksdirektoratets ferskeste rapport som ble offentliggjort i dag at etterspørselen av økologiske matvarer er større enn noensinne.

En samlet næring støtter opp om Landbrukets ØKOLØFT. Her avbildet på Kringler Gjestegård hvor blant andre 30 inspirasjonbønder deltok.  Foto: Lars Haltbrekken

Salget av økologiske varer gjennom dagligvarehandelen økte med 15 prosent i 2015 viser Landbruksdirektoratet årlige rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapporten blir laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Rapporten bekrefter at norske forbruker vil ha mer mat fra økologisk landbruk. Størst er omsetningen av økologiske egg og søtmelk., mens egg, frukt, bær og nøtter, grønnsaker og poteter var de varegruppene som hadde størst omsetningsvekst i fjor. Selv om salget økte vesentlig, utgjør salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen fortsatt bare 1,5 prosent av det totale matsalget.

Riktig satsing

Mandag denne uken ble Landbrukets ØKOLØFT lansert på Kringler Gjestegård ved Gardermoen. Her var hele landbruket representert for å jobbe for ett felles mål: Å rekruttere flere bønder til å drive økologisk og produserer økologisk mat basert på norske ressurser. I tillegg skal dette samarbeidet fokusere på å ta vare på de dyktige økologiske produsentene som vi allerede har.

Samarbeidsprosjektet består av Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Debio, Debio Info, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgivning og Oikos – Økologis Norge. Aina Bartmann i Oikos er prosjektleder.

Så langt i prosjektet har hovedtiltaket vært å få på plass 30 inspirasjonsbønder. De er nå på plass og representerer hele landet og alle produksjoner. På Kringler fikk de anledning til å fortelle om sin motivasjon og sine utfordringer ved å drive økologisk på sitt bruk. Spennet var vidt; fra melkeproduksjon hos Turid Haga Vange i Vik i Sogn, epleproduksjon hos Rolf Tore Djønne i Ulvik i Hardanger til Aud Mari Folden som produserer grønnsaker, potet, korn og gress i Levanger.

Felles for att 30 er at kunnskap er viktig for å lykkes, og at god agronomi er avgjørende for å få til en god økologisk drift.

Brobyggere mellom det økologiske og konvensjonelle

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag vektlegger at inspirasjonsbøndene er brobyggere mellom dekonvensjonelle og økologiske produsentene.

-Ingen tjent med at det skapes et unødvendig skille mellom økologiske og konvensjonelle bønder – vi er alle norske bønder som hver på sin måte leverer det forbrukeren vil ha. Dere kan være med å skape en nysgjerrighet på hva økologisk landbruk er, sa Skorge.

I sin innledning vektla han fellesskapet som bøndene er en del av.

– Når landbruket samler seg og vi jobber sammen, får vi ekstra krefter og kan nå utrolig mye lengre.

Skorge ga mye ros til inspirasjonsbøndene for deres faglige dyktighet, og ikke minst pågangsmot til å ta beslutningen om å legge om.
– Dette er en terskel som jeg tenker at mange, inkludert meg selv, ennå ikke har hatt tid eller kapasitet til å ta, sa han.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere