Reguleringer i PU-ordningen: Skuffende og urimelig

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Utrolig skuffende og svært urimelig, sier generalsekretær Per Skorge om justeringene i prisutjevningsordningen.

- Justeringene vil kort og godt innebære at bondens muligheter til  å ta ut avtalt pris i markedet blir redusert, slår Skorge fast.

Særtilskudd til konkurrentene

Endringene som Landbruks- og matdepartementet har foretatt,  berører følgende særtilskudd til Tines konkurrenter:

  • Rabattsatsen for andre meierier enn Tine blir økt med 2 øre til 27 øre pr liter
  • Satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres med 10 øre til 50 øre, mens volumgrensen øker med 20 mill. liter til 100 mill. liter. Det betyr at maksimalt distribusjonstilskudd øker fra 48 til 50 millioner kr.
  • Ekstra kapitalgodtgjørelse til Q-meieriene videreføres. Satsen var 29 øre pr liter i 2012.

Kraftfull subsidiering

I sum betyr dette at Q-meieriene mottar tilskudd tilsvarende 1,06 kr pr liter. Dette utgjør nærmere en tredjedel av foredlingskostnaden på drikkemelk og er en kraftfull subsidiering, sier Skorge. Det er også verd å merke seg at Q-meieriene er eid av storkonsernet Kavli og Synnøve Finden av Scandza hvor amerikansk storkapital ligger bak. Tine eies av små norske melkeprodusenter.

På bekostning av bonden

- Etter så mange år hadde vi forventet en reduksjon i særtilskuddene og ikke en økning. I realiteten skjer dette på bekostning av hva bonden får i lommeboka. Jeg kjenner ingen andre sektorer med like sterke tiltak i favør av enkeltaktører, sier Skorge. - Norges Bondelag ville primært redusere og sekundært ha et tak tilsvarende dagens nivå på de konkurransepolitiske tiltakene. I stedet vil tiltakene  øke fra 115 millioner kroner i 2011 til ca 170 millioner kroner i 2016. Vi hadde forventet et mer balansert resultat, sier generalsekretær Per Skorge.

Reduserer mulighetene for prisuttak

Kostnadene til særtilskuddene øker dermed fra ca 8 øre pr liter melk bonden leverer til ca 11 øre pr liter i 2016. Disse kostnadene som dekkes over prisutjevningsordningen, reduserer bondens mulighet for prisuttak tilsvarende. Dette fordi importkonkurransen setter klare begrensninger på prisnivået på melkeprodukter i Norge.

 

De konkurransepolitiske tiltakene er en del av prisutjevningsordningen for melk (PU). PU sikrer melkebønder over hele landet lik pris enten melka blir bruk til drikkmelk eller f.eks ost.  For å øke konkurransen i meierivaremarkedet besluttet Stortinget i 2007 å gi særlige tilskudd til Tines konkurrenter.

Her leser du hva Norges Bondelag mente om forslaget fra LMD

Statens Landbruksforvaltnings rapport om evaluering av konkurransepolitikken (2012)

LMDs justeringer i regelverk fro prisutjevningsordningen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Per Skorge, Mina Mjærum Johansen

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere