Regjeringens nei til utvidet ulvejakt skjerper konflikten

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke utvide ulvejakta utenfor ulvesonen med en måned. –Avslaget skjerper konflikten , sier Einar Frogner, rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Tidligere i vinter foreslo regjeringen og daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) å utvide ulvejakta utenfor ulvesonen til å gjelde ut april måned. Begrunnelsen var blant annet at det utenfor ulvesonen normalt bare finnes enkeltindivider og ikke familieflokker. Da er biologiske hensyn mindre relevante.

Elvestuen begrunner sitt nei med nettopp biologiske hensyn, at det er fare for at såkalt genetisk verdifull ulv blir skutt under lisensjakten.  

- Avslaget er ikke begrunnet godt nok. Ulven som gjorde så stor skade på Hadeland i fjor ble observert allerede i april. Med en forlenget lisensfelling kunne ulven blitt tatt ut langt raskere og dyretragedier kunne blitt unngått. Det var også en av årsakene til forslaget om å utvide lisensfellinga, understreker Einar Frogner.

Perioden for årets lisensfelling gikk ut 1. april. Forslaget fra Helgesen la opp til at en utvidelse kunne bli gjeldende allerede i år.

- Å utvide lisensjakta med en måned vil være et aktivt grep for å ta ned mulige konflikter, og et grep som tar lidelser på beitedyr på alvor, sier Einar Frogner.

Utvidet jakttid

Bakgrunnen for forslaget om utvidet jakttid var et vedtak i Stortinget om lik jakttid både innenfor og utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen. I resten av landet var den i utgangspunktet fra 1. oktober til 31. mars. I år ble ulvejakta utenfor ulvesonen avsluttet 1. april. Hvordan fellingsperioden for ulvejakta neste vinter blir har Elvestuen ennå ikke tatt noen beslutning om.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere