Regjeringen og Venstre vil gjøre kyllingproduksjon til industri

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen sammen med Venstre vil doble størrelsen på kyllingproduksjon ved å åpne opp for at hver bonde kan øke fra 140.000 til 280.000 kyllinger pr år. - Dette er et langt steg i feil retning og vil gjøre norsk kyllingproduksjon mer industripreget, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

- Store mengder dyr per enhet vil føre til økt smittepress og medisinforbruk slik vi ser i resten av Europa, fortsetter Bjørke.

Bakgrunnen for dagens produksjonsstørrelse er nettopp et mål om å hindre industriproduksjon og sikre bærekraftig produksjon. Beslutningen til regjeringen og Venstre viser at denne tankegangen er forlatt. Nå gjelder det å samle produksjonen på store enheter uavhengig av miljø og bærekraft. Billig mat er retningen framfor et bærekraftig produksjonssystem. Regjeringen er her i utakt med forbrukerne som ønsker miljøvennlig og trygg matproduksjon.

Med den norske modellen for kyllingproduksjon legges det opp til å kombinere denne med annen jordbruksvirksomhet.

- Dette er viktig for å sikre en god utnyttelse av husdyrgjødsla og unngå forurensning, påpeker Bjørke. Dagens regelverk forutsetter at bonden disponerer 320 dekar jord for å kunne utnytte gjødsla på forsvarlig vis. Det arealet er større enn det et gjennomsnittsbruk disponerer allerede i dag. De nye konsesjonsgrensene vil øke behovet for spredeareal til 640 dekar. Endringen fører til mer transport av gjødsel og øker risikoen for forurensning av vassdrag.

Dagens modell har også tatt som utgangspunkt at det er viktig å spre produksjon på mange enheter over et stort geografisk område. Endringen til regjeringen og Venstre vil legge til rette for å konsentrere produksjon. Store enheter og mindre geografisk spredning øker smittepresset. Erfaringene i Europa viser at det å gjøre husdyrproduksjon til industri, medfører et høyt bruk av antibiotika. Den norske modellen har gjort at Norge har lavest antibiotikaforbruk i Europa. Et land som Italia over 30 ganger så mye antibiotika pr. produsert kg kjøtt. 

  • Målet for regjeringen bør være å sikre den standarden Norge har i dag og ikke svekke denne, sier Bjørke.

Kontaktpersoner:
Leder Nils T. Bjørke, mobil 90150624
Generalsekretær Per Skorge, mobil 97524938

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere