Regjeringen og Venstre vil gjøre kyllingproduksjon til industri

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen sammen med Venstre vil doble størrelsen på kyllingproduksjon ved å åpne opp for at hver bonde kan øke fra 140.000 til 280.000 kyllinger pr år. - Dette er et langt steg i feil retning og vil gjøre norsk kyllingproduksjon mer industripreget, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

- Store mengder dyr per enhet vil føre til økt smittepress og medisinforbruk slik vi ser i resten av Europa, fortsetter Bjørke.

Bakgrunnen for dagens produksjonsstørrelse er nettopp et mål om å hindre industriproduksjon og sikre bærekraftig produksjon. Beslutningen til regjeringen og Venstre viser at denne tankegangen er forlatt. Nå gjelder det å samle produksjonen på store enheter uavhengig av miljø og bærekraft. Billig mat er retningen framfor et bærekraftig produksjonssystem. Regjeringen er her i utakt med forbrukerne som ønsker miljøvennlig og trygg matproduksjon.

Med den norske modellen for kyllingproduksjon legges det opp til å kombinere denne med annen jordbruksvirksomhet.

- Dette er viktig for å sikre en god utnyttelse av husdyrgjødsla og unngå forurensning, påpeker Bjørke. Dagens regelverk forutsetter at bonden disponerer 320 dekar jord for å kunne utnytte gjødsla på forsvarlig vis. Det arealet er større enn det et gjennomsnittsbruk disponerer allerede i dag. De nye konsesjonsgrensene vil øke behovet for spredeareal til 640 dekar. Endringen fører til mer transport av gjødsel og øker risikoen for forurensning av vassdrag.

Dagens modell har også tatt som utgangspunkt at det er viktig å spre produksjon på mange enheter over et stort geografisk område. Endringen til regjeringen og Venstre vil legge til rette for å konsentrere produksjon. Store enheter og mindre geografisk spredning øker smittepresset. Erfaringene i Europa viser at det å gjøre husdyrproduksjon til industri, medfører et høyt bruk av antibiotika. Den norske modellen har gjort at Norge har lavest antibiotikaforbruk i Europa. Et land som Italia over 30 ganger så mye antibiotika pr. produsert kg kjøtt. 

  • Målet for regjeringen bør være å sikre den standarden Norge har i dag og ikke svekke denne, sier Bjørke.

Kontaktpersoner:
Leder Nils T. Bjørke, mobil 90150624
Generalsekretær Per Skorge, mobil 97524938

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere