-Regjeringa svikter den norske forbrukeren

Av Audun Hageskal,
  • Tips en venn om denne siden

Tilbudet er et svik mot den norske forbrukeren, mener fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.

-Den rødgrønne regjeringa er rett og slett ikke villig til å prioritere produksjon av norsk kvalitetsmat. Konsekvensene er økt import, arbeidsplasser som forsvinner og et kulturlandskap som gror igjen. Du som liker å ferdes i kulturlandskapet, kjenne på lukta av nyslått gras, høre modent korn rasle i vinden, klappe en kalv på beite i det du går forbi eller høre den skjøre klangen av sauenes bjeller i fjellet vil miste mye av livskvaliteten din. Mat produsert i ditt eget nabolag vil bli en sjeldenhet, påpeker fylkeslederen.

Sør-Trøndelag Bondelag vil kreve interne drøftinger om dette er et grunnlag vi kan starte forhandlinger på.

-Landbruket i Trøndelag er den næringa som sysselsetter flest. Ei næring drevet av kunnskapsrike, dyktige bønder produserer mye av den maten vi spiser i Norge. Vi er mange som vil bruke framtida i den viktigste produksjonen vi kan ha, å produsere mat. Regjeringa si landbruksmelding «velkommen til bords» har fått stor støtte blant bøndene i regionen. Offensive mål i meldinga om økt produksjon av mat er viktig for forbrukerne som vil ha norsk mat av god kvalitet. Vi kan nå produksjonsmålene ved å utvikle landbruket i fylket, landbruket stiller opp. Men vi trenger levelige rammebetingelser. Sør-Trønderske bønder vil ikke produsere mat på dugnad, sier Rosmo.

 For flere kommentarer, kontakt fylkeslederen på telefon 905 84 815.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere