-Regjeringa svikter den norske forbrukeren

Av Audun Hageskal,
  • Tips en venn om denne siden

Tilbudet er et svik mot den norske forbrukeren, mener fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.

-Den rødgrønne regjeringa er rett og slett ikke villig til å prioritere produksjon av norsk kvalitetsmat. Konsekvensene er økt import, arbeidsplasser som forsvinner og et kulturlandskap som gror igjen. Du som liker å ferdes i kulturlandskapet, kjenne på lukta av nyslått gras, høre modent korn rasle i vinden, klappe en kalv på beite i det du går forbi eller høre den skjøre klangen av sauenes bjeller i fjellet vil miste mye av livskvaliteten din. Mat produsert i ditt eget nabolag vil bli en sjeldenhet, påpeker fylkeslederen.

Sør-Trøndelag Bondelag vil kreve interne drøftinger om dette er et grunnlag vi kan starte forhandlinger på.

-Landbruket i Trøndelag er den næringa som sysselsetter flest. Ei næring drevet av kunnskapsrike, dyktige bønder produserer mye av den maten vi spiser i Norge. Vi er mange som vil bruke framtida i den viktigste produksjonen vi kan ha, å produsere mat. Regjeringa si landbruksmelding «velkommen til bords» har fått stor støtte blant bøndene i regionen. Offensive mål i meldinga om økt produksjon av mat er viktig for forbrukerne som vil ha norsk mat av god kvalitet. Vi kan nå produksjonsmålene ved å utvikle landbruket i fylket, landbruket stiller opp. Men vi trenger levelige rammebetingelser. Sør-Trønderske bønder vil ikke produsere mat på dugnad, sier Rosmo.

 For flere kommentarer, kontakt fylkeslederen på telefon 905 84 815.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere