Regjeringa må ikkje gi etter for EU-trugsmål

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

EU truar med å innføre straffetiltak om Noreg brukar ei lovleg omlegging av landbrukstollen. Regjeringa må avvise EU.

- Noreg må ikkje bøye av for tomme EU-trugsmål om å innføre straffetiltak mot rettmessige tiltak for å sikre norsk matproduksjon og sysselsetjing. Handlingsrommet vi har utanfor EU må nyttast til å gjennomføre vår eigen landbrukspolitikk, skriv styret i Nei til EU i ei uttale. 

- Det er skuffande at EU ikkje respekterer WTO-avtala som dei sjølve har underteikna og brukt for å verne om eige landbruk. EU må akseptere at landbruket er utanfor EØS-avtala. Handelen skal skje innanfor landbrukspolitikken i dei respektive landa. EU må respektere norsk landbrukspolitikk og avtaler inngått i WTO.

- Då Noreg inngjekk EØS-avtala skulle landbruket haldast utanfor. Vi ser no at tollvernet ikkje fungerer etter intensjonen, og at dette på sikt kan øydeleggje for norsk landbruk og dei tilleggsgoda dette gir. Tollvernet er ein føresetnad for at landbruket og næringsmiddelindustrien overlever i eit høgkostland som Noreg med krevjande geografi og klima. 70% av landbruksvareimporten til Noreg kjem frå EU, og importauken etter innføringa av EØS-avtala har vore enorm. Landbruket treng ikkje EØS-avtala, heiter det i uttala frå Nei til EU.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere