Regjeringa må ikkje gi etter for EU-trugsmål

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

EU truar med å innføre straffetiltak om Noreg brukar ei lovleg omlegging av landbrukstollen. Regjeringa må avvise EU.

- Noreg må ikkje bøye av for tomme EU-trugsmål om å innføre straffetiltak mot rettmessige tiltak for å sikre norsk matproduksjon og sysselsetjing. Handlingsrommet vi har utanfor EU må nyttast til å gjennomføre vår eigen landbrukspolitikk, skriv styret i Nei til EU i ei uttale. 

- Det er skuffande at EU ikkje respekterer WTO-avtala som dei sjølve har underteikna og brukt for å verne om eige landbruk. EU må akseptere at landbruket er utanfor EØS-avtala. Handelen skal skje innanfor landbrukspolitikken i dei respektive landa. EU må respektere norsk landbrukspolitikk og avtaler inngått i WTO.

- Då Noreg inngjekk EØS-avtala skulle landbruket haldast utanfor. Vi ser no at tollvernet ikkje fungerer etter intensjonen, og at dette på sikt kan øydeleggje for norsk landbruk og dei tilleggsgoda dette gir. Tollvernet er ein føresetnad for at landbruket og næringsmiddelindustrien overlever i eit høgkostland som Noreg med krevjande geografi og klima. 70% av landbruksvareimporten til Noreg kjem frå EU, og importauken etter innføringa av EØS-avtala har vore enorm. Landbruket treng ikkje EØS-avtala, heiter det i uttala frå Nei til EU.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere