Rapport som kan redde liv

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

- Denne rapporten er et veldig viktig arbeidsredskap både for den enkelte bonde, næringsorganisasjonene og rådgiver- og veiledningstjenesten i landbruket, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver hos Norges Bondelag.

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» er en oppsummerende rapport fra det femårige forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket». Som leder av prosjektets referansegruppe, har Sikkeland fulgt forskernes arbeid tett.

- Snakk om HMS

Inger Johanne Sikkeland- Ett av de 20  tiltakene forskerne foreslår for å redusere ulykkesrisikoen, er å snakke og skrive så ofte og jevnlig som mulig om helse, miljø og sikkerhet (HMS) fordi HMS er ferskvare og oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende., sier Inger Johanne Sikkeland.

 Hun mener rapporten kan være et veldig godt utgangspunkt for slik prat og skriving ettersom den beskriver ulykker og arbeidsevne i landbruket fra mange vinkler.

- At den er skrevet på lettfattelig norsk, med korte temakapitler brutt opp av bilder og historier fra virkeligheten, er også positivt når man skal ta tak i et så alvorlig emne som ulykker.

Stort forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» var finansiert av Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Prosjektets formelle navn lød: «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk – situasjonsbeskrivelse og framtidige utfordringer». De norske forskerne som har deltatt i prosjektet kom fra Bygdeforskning (med Gro Follo som prosjektleder), International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom prosjektets referansegruppe.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere