Superbonden, foto Fjellfond Design

Prosjekt "Skadefri bonde" ble gjennomført i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og satte fokus på skader i landbruket som grunnlag for forslag til bedringer i skadestatistikkene.

En av ti skader seg

I undersøkelsen kommer det fram at 9,2 prosent av de som svarte har opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. I tillegg oppga 2,9 prosent at andre personer på gården hadde vært utsatt for skade.

Skadefri bonde

Av de 249 bøndene som oppga å ha vært utsatt for skader, hadde 210 hatt ett uhell, 23 personer hadde hatt 2 uhell og 16 oppga å ha hatt 3 eller flere uhell det siste året. Til sammen blir det 304 skadetilfeller. I tillegg oppga 77 bønder at andre på gården hadde vært utsatt for ett eller flere uhell, totalt 90 skadetilfeller.
Undersøkelsen Skadefri bonde var en videreføring av ”Nullvisjonen om ulykker i landbruket” som ble etablert i Nord-Trøndelag i 2003. Bak undersøkelsen står Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital. Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste, Arbeidstilsynet i Midt-Norge og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Prosjektet har fått betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Superbonden

-Lanseringen av Superbonden skal være en ny, spennende og litt humoristisk måte å tilnærme seg enkle tiltak for å redusere skadeomfanget i næringa vår, sier organisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag som også var med i prosjektgruppa som laget rapporten "Skadefri bonde".

- Vi lanserer en egen nettside der Superbonden trekker fram tre enkle historier som kan bety store positive endringer i skadebildet, sier Haugen.

Respekt for liv

"Bonden vet hva det betyr å ha respekt for liv. Også for eget liv. Med denne innsikten følger det ansvar. Det betyr at når du investerer i å lage trygge produkter, så skal du investere i deg selv.

Sett deg et personlig mål om å unngå ulykker på gården. Husk at du mest sannsynlig blir oppfattet som en superhelt for kommende generasjoner!" heter det på de nye nettsidene.

Brosjyre og traktorbaum

I tillegg til nettsidene får bøndene i Trøndelag en brosjyre og en traktorbaum i posten en av de første dagene.

 - Vi vet at 33% av uhellen er forårsaket av dyr og 26% er forårsket av store maskiner inklusiv traktor, vi spiller på dette på hjemmesida og i brosjyren, sier Haugen

 

 

Les også: En av ti bønder skader seg hvert år

Prosjektrapport "Skadefri bonde"

Nettsidene Skadefri bonde

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet