Produksjonstilskudd utbetales med reduserte satser

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. – Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge.

Bevilgningene for produksjonstilskuddet som utbetales til bøndene ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene, med foreløpige satser. Prognoser for utviklingen i antall bønder, dekar og dyr lå til grunn for forhandlingene. Disse prognosene utarbeides av Landbruksdirektoratet, og i år viste de seg å ikke stemme. Det er søkt om 90 millioner kroner mer enn det er i tilskuddspotten. Det fører til at bøndene får utbetalt tilskudd til lavere sats enn de ble forespeilet etter årets jordbruksoppgjør.

- Det er synd at myndighetenes prognoser ikke traff bedre, vi ønsker ikke slike avvik, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge, og understreker at hele bevilgningen som ble framforhandlet i jordbruksoppgjøret betales ut.

- Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge.- Det er myndighetene som har vedtatt hvordan kuttet i tilskudd skal gjennomføres. Vårt råd var å fordele kuttet mest mulig likt mellom alle bønder, sier Skorge.

Det skjer fra år til annet at prognosene ikke treffer. I fjor ble det søkt om areal- og kulturlandskapstilskudd for 42 millioner kroner mer enn bevilgningen, og i 2014 ble beitetilskuddet justert ned som følge av det samme. Vi har imidlertid aldri sett et så stort avvik mellom foreløpige og endelige satser, på så mange tilskuddsordninger.

Dersom det er ledig midler etter at søknadene er utbetalt, kommer resten av bevilgningen bøndene til gode gjennom for eksempel investeringsmidler i Landbrukets Utviklingsfond eller prisnedskriving for korn. Hvor de ledige midlene plasseres, avgjøres i jordbruksforhandlingene.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere