Brita Skallerud sammen med Gaute Lenvik i NHO Mat og landbruk, foto: Kari Marte Sjøvik.Det sa Bondelagets andre nestleder, Brita Skallerud, da hun deltok på Måltidskonferansen i Stavanger i forbindelse med Det norske måltid.

Alle skal ha mat - hvem skal lage den

Under Måltidskonferansen ar temaet "Alle skal ha mat – hvem skal lage den?" med en tydelig henvisning til at medieoppmerksomheten rundt mattrender og kokker aldri har vært større. Aldri før har det norske og nordiske kjøkkenet stått sterkere hjemme og ute, men rekrutteringen faller, lønningene følger ikke utviklingen, prisen går ned, mens inntektene til matkjedene går opp.

Ingen kompromisser

- Bonden leverer "ærlige" råvarer av høy kvalitet som utgangspunkt for mangfold, sa Skallerud. - Vi gjør ikke kompromisser med hensyn til mattrygghet og dyrevelferd. Men, prispress og manglende kompensasjon for norsk kostnadsnivå kan utfordre bondens økonomi. Og, understreket hun, - det gir press på omfanget av norsk produksjon og det landbruket vi har i dag.

Katastrofe for svensk produksjon av svinekjøtt

-Norsk landbruk skal være best på kvalitet, men da må vi også sikres rammebetingelser tilpasset norsk kostnadsnivå og norske produksjonsforhold, sa andre nestleder Brita Skallerud og viste samtidig til utviklingen i Sverige etter at svenskene ble med i EU. Mens svenskene FØR medlemskapet i 1995 var nær selvforsynt med svinekjøtt og handelsoverskuddet av samme kjøttslag så vidt var på minussiden, viser tallene for 2012 at handelsunderskuddet hadde steget betydelig og selvforsyningsgraden falt til rekordlave 68,3 prosent. Svensk produksjon av svinekjøtt har falt med nesten en tredel samtidig som forbruket har vært svakt stigende. Den synkende produksjonen er erstattet med en betydelig økning i import av svinekjøtt.

Tilstrekkelige rammebetingelser

-Høy standard og kostnadsnivå må handteres gjennom tilstrekkelige rammebetingelser, understreket Skallerud på Måltidskonferansen.