Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Tid:    
Kl 11.00
Overrekkelse av krav og muligheter for pressen til å ta bilder
Kl 12.00 Pressekonferanse

Sted:  
Landbruks- og matdepartementet
Teatergaten 9 (Nye R6)

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er til stede. Kravet er tilgjengelig fra kl 11.00.

Kontakt: Pressekontakter

Staten vil legge fram sitt tilbud tirsdag 6. mai.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 17. mai.

Les mer om jordbruksforhandlinger her.