Flere undret seg, mens andre smilte da potet- og gulrotbonde Dag Frederik Eftedal satte potet på brostenene på Karl Johan onsdag ettermiddag.

Da var det nettopp blitt kjent at forhandlingene mellom landbruket og staten ikke førte frem. Regjeringen viste liten vilje til å gjøre noe med kuttet i budsjettstøtten på 250 millioner og fordeling av midler mot de største brukene.

Budskapet var: Det er heller ingen til å dyrke jorda hvis bøndene forsvinner. Og det går ikke an å dyrke poteter på brostein eller asfalt.

Etter at jobben på Karl Johan var gjort, dro han til NRK for å spørre hvordan bønder flest skal kunne produsere mat med dårligere inntjening.