Oslo bybondelag er stiftet

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Et nytt lokallag favner det store engasjementet for urbant landbruk i hovedstaden.

Mange frammøtte til stiftelsesmøte for Oslo Bybondelag. Medlemstallet i Norges Bondelag vokser, men det er år og dag siden sist det ble stiftet et nytt lokallag. Onsdsag skjedde det, da Oslo Bybondelag så dagens lys.

- Det er utrolig spennende å være med på å stifte Oslo Bybondelag. Vi har truffet et engasjement når så mange møter opp og vil være med, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag etter stiftelsesmøtet med førti personer i Landbrukets Hus.

Velg "personlig medlem" og skriv inn Oslo Bybondelag som lokallag.

- Alle med hjerte for norsk matproduksjon er velkommen som medlemmer i Bondelaget. Jeg håper at bybondelaget kan være med på å øke forståelsen for hva som skal til for å produsere mat, enten det er på parsell eller jorde, sier Solberg.

Oslo Bybondelag vil ha et litt annet fokus enn det andre lokallag har. Bybondelaget kan spenne rundt Bybonden på Losæter, og andre grønne lunger i Oslo. Medlemmene kan ta del i arbeidet på Losæter, de kan jobbe mot kommunen og bydelene for en bedre bruk av byens grønne lunger, og de kan holde ulike kurs i for eksempel kompostering og urban dyrking.

Hvilke aktiviteter Bybondelag vil sette i gang med, er opp til interimstyret som ble valgt på gårsdagens stiftelsesmøte.Interimstyret i Oslo Bybondelag: Andreas Lunder, Anita Natvik, Sigurd Vestrheim, Morten Lønmo, Eirin Sture, Helene Gallis og Solvor Wiig.

På møtet var også Cecilie Hirsch fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å snakke om urbant landbruk som et satsingsområde for kommunen.

Bybonden Andreas Capjon fortalte om sine erfaringer etter hans første sesong på Losæter. 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere