Oslo bybondelag er stiftet

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Et nytt lokallag favner det store engasjementet for urbant landbruk i hovedstaden.

Mange frammøtte til stiftelsesmøte for Oslo Bybondelag. Medlemstallet i Norges Bondelag vokser, men det er år og dag siden sist det ble stiftet et nytt lokallag. Onsdsag skjedde det, da Oslo Bybondelag så dagens lys.

- Det er utrolig spennende å være med på å stifte Oslo Bybondelag. Vi har truffet et engasjement når så mange møter opp og vil være med, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag etter stiftelsesmøtet med førti personer i Landbrukets Hus.

Velg "personlig medlem" og skriv inn Oslo Bybondelag som lokallag.

- Alle med hjerte for norsk matproduksjon er velkommen som medlemmer i Bondelaget. Jeg håper at bybondelaget kan være med på å øke forståelsen for hva som skal til for å produsere mat, enten det er på parsell eller jorde, sier Solberg.

Oslo Bybondelag vil ha et litt annet fokus enn det andre lokallag har. Bybondelaget kan spenne rundt Bybonden på Losæter, og andre grønne lunger i Oslo. Medlemmene kan ta del i arbeidet på Losæter, de kan jobbe mot kommunen og bydelene for en bedre bruk av byens grønne lunger, og de kan holde ulike kurs i for eksempel kompostering og urban dyrking.

Hvilke aktiviteter Bybondelag vil sette i gang med, er opp til interimstyret som ble valgt på gårsdagens stiftelsesmøte.Interimstyret i Oslo Bybondelag: Andreas Lunder, Anita Natvik, Sigurd Vestrheim, Morten Lønmo, Eirin Sture, Helene Gallis og Solvor Wiig.

På møtet var også Cecilie Hirsch fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å snakke om urbant landbruk som et satsingsområde for kommunen.

Bybonden Andreas Capjon fortalte om sine erfaringer etter hans første sesong på Losæter. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere