Oppfordrer til bredere samspill

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til et tettere samarbeid mellom landbruk og annet næringsliv for å lykkes i fremtiden under dagens bondefrokost foran Stortinget.

Sjeføkonomen i Eika Gruppen var den først opp på podiet. Oppmøte var bredt og mange stortingspolitikere hadde funnet veien til Norges Bondelags frokost i dag.

Arrangementet ble ledet med stødig hånd av varaordfører i Bondelaget, Kjerstin Lundgård. Arrangementet ble sparket i gang av artist Tuva Syvertsen, kjent fra Valkyrien Allstars’ og Stjernekamp etterfulgt av dagens først taler; sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Etterlyste samspill

Fra podiet vektla Andreassen viktigheten av tre faktorer som vil underbygge et produktivt og attraktivt landbruk i fremtiden: Norske bønder må fortsette å lage kvalitetsmat samtidig som vi søker nye markeder og utvikler nye produkter.

-Norsk landbruk er en suksesshistorie, sa Andreassen, og pekte blant annet på den økte produktiviteten de siste årene.

Sjeføkonomen snakket også varmt om livet på bygda og at denne livsstilen trolig vil lokke flere mennesker til seg i fremtiden. Årsaken var blant annet at bygdelivet representerer en livsstil som mange drømmer om, samtidig som boligprisene i byene for tiden er skyhøye.

Det tredje punktet Andreassen vektla var behovet for forenkling av regler slik at landbruket fremstår mer forståelig for flere.

-Næringen må engasjere seg i flere problemstillinger, sa Andreassen.

Han snakket varmt om å etterstrebe et bredt samspill mellom for eksempel lokal industri og næringsvirksomhet, politikere og kultur og brukte Vegårshei kommune i Aust-Agder som eksempel som har lyktes med en slik tankegang.

-Får vi til dette samspillet er jeg sikker på at vi får en ny giv både for næringslivet og landbruket, oppsummerte Andreassen.

Tenk langsiktig

Journalist og kommunikatør Marion Solheim har et stort engasjement for god og sunn mat, og hun etterlyste langsiktig tenkning hos politikerne når det gjelder matproduksjon.

-De må våge å tenke lengere enn neste valg og neste billigbarometer i VG, sa hun, og vektla spesielt viktigheten av å servere god og sunn mat til ungene våre.

- Det hjelper ikke å sende med barna designmatboks hvis vi ikke har noe godt å putte i den.

Til Bondelagets journalist sa Solheim at vi ikke skal undervurdere folks villighet til å betale mer for kvalitetsprodukter og viser til hvordan nisjeprodukter har fått en sentral plass i sveitsisk landbruk.

-Vi har så mange produkter å være stolte av og det er det vi bør bygge videre på, sier Solheim.

Sats på bonden

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, var sistemann opp på podiet. I sin appell vektla han at det er fremtidsrettet å satse på landbruket.

-Jordbruket er en stabiliserende faktor i økonomi og arbeidsliv i vanskelige tider, og vi kan bli enda viktigere. Vi står klare, sa Bartnes.

Inntektsforskjellene i landbruket øker og vi må ta i bruk ressurser over hele landet, sa Bartnes.

-Vi må ha et landbruk tilpasset det norske landskapet. Vår natur gir sjelden grunnlag for stordrift. Vi må ta vare på mangfoldet med plass til både store, mellomstore og små bruk.

Klimaendringene ble også trukket frem som en viktig faktor for fremtidens landbruk.

-Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring og bønder er blant de første som merker det. Løsningen krever optimal utnyttelse av naturressursene. VI må sørge for lager for karbon, matproduksjon og nye produkter som skal erstatte de fossilbaserte varene. Landbruket er en del av løsningen, sa Bartnes og avsluttet med:

-Norge trenger bonden!

Lars Petter Bartnes i samtale med Høyres Gunnar Gundersen.

Tonen var god mellom generalsekretær Per Skorge (midten), Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre (t.h) og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Lars Petter Bartnes og Venstres Trine Skei Grande.

Artist Tuva Syvertsen.

Smakfull mat levert fra Handwerk.

Godt oppmøte på Eidsvoll Plass i dag.

Fra venstre: Gunnar Gundersen (høyre), Audun Lysbakken (SV), Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag) og Trine Skei Grande (V).

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere