Ønsker å legge ned Landbruk og mat som eget departement

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget advarer de borgerlige mot å slå sammen landbruk, fiskeri og næring i til ett stort departement.

Før valget varslet både Frp og Høyre har at de vil ha færre departementer dersom de får regjeringsmakt. FrP ønsker å  slå sammen Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med Nærings- og handelsdepartementet.

FrPs landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal, slår fast i dagens Nationen at partiet står fast ved forslaget.

- Vi vil slå sammen landbruk, fisker og næring til ett departement. Det står ved lag, så får vi se hva vi får gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, sier Trældal.

Bondelaget står derimot fast ved at landbruk og mat bør ikke regnes for en helt ordinær næring.

- Vi opplever det som avgjørende å ha et eget landbruks- og matdepartement. Noe annet vil vi oppfatte som en klar vingeklipping og svekking av landbruket. Landbruket skiller seg fra andre næringer på mange måter, som vi venter at en ny regjering kommer i møte. Vi venter ikke at det første grepet er å legge seg på en konfliktlinje mot landbruket, sier Per Skorge i Norges Bondelag i Nationen.

KrF er det eneste av de borgerlige partiene som ønsker klart å beholde departementet.

- Ja, vi vil prøve å beholde LMD siden landbruk og matproduksjon er så viktig for fremtiden. Derfor trengst det et eget departement, men vi skal ikke være bastante. Er det er andre løsninger som kan ivareta landbruket, så kan vi ikke utelukke samanslåing, men i utgangspunktet vil vi ha et eget departement, sier Rigmor Andersen Eide til Nationen.

Går forslaget om å slå sammen de tre departementene gjennom, blir Norge et enestående tilfelle i Norden. Sverige har Landsbygdsdepartementet, Finland har Landbruks- og skogsdepartementet, mens Danmark har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det islandske Fremskrittspartiet som regjerer sammen med det EU-skeptiske Selvstendighetspartiet har valgt å slå Fiskeri- og landbruksdepartementet sammen med Miljøverndepartementet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere