Ønsker å legge ned Landbruk og mat som eget departement

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget advarer de borgerlige mot å slå sammen landbruk, fiskeri og næring i til ett stort departement.

Før valget varslet både Frp og Høyre har at de vil ha færre departementer dersom de får regjeringsmakt. FrP ønsker å  slå sammen Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med Nærings- og handelsdepartementet.

FrPs landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal, slår fast i dagens Nationen at partiet står fast ved forslaget.

- Vi vil slå sammen landbruk, fisker og næring til ett departement. Det står ved lag, så får vi se hva vi får gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, sier Trældal.

Bondelaget står derimot fast ved at landbruk og mat bør ikke regnes for en helt ordinær næring.

- Vi opplever det som avgjørende å ha et eget landbruks- og matdepartement. Noe annet vil vi oppfatte som en klar vingeklipping og svekking av landbruket. Landbruket skiller seg fra andre næringer på mange måter, som vi venter at en ny regjering kommer i møte. Vi venter ikke at det første grepet er å legge seg på en konfliktlinje mot landbruket, sier Per Skorge i Norges Bondelag i Nationen.

KrF er det eneste av de borgerlige partiene som ønsker klart å beholde departementet.

- Ja, vi vil prøve å beholde LMD siden landbruk og matproduksjon er så viktig for fremtiden. Derfor trengst det et eget departement, men vi skal ikke være bastante. Er det er andre løsninger som kan ivareta landbruket, så kan vi ikke utelukke samanslåing, men i utgangspunktet vil vi ha et eget departement, sier Rigmor Andersen Eide til Nationen.

Går forslaget om å slå sammen de tre departementene gjennom, blir Norge et enestående tilfelle i Norden. Sverige har Landsbygdsdepartementet, Finland har Landbruks- og skogsdepartementet, mens Danmark har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det islandske Fremskrittspartiet som regjerer sammen med det EU-skeptiske Selvstendighetspartiet har valgt å slå Fiskeri- og landbruksdepartementet sammen med Miljøverndepartementet.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere