Nærare 50 personar møtte på fagsamlinga om Inn på tunet, som fagutvalet for IPT arrangerte på .Landbrukets hus. På samlinga, som vart arrangert i lag med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, blei deltakarane oppdaterte om arbeidet med ny godkjenningsordning, oppstart på ny handlingsplan for IPT i regi av Landbruksdepartementet og om faglagas mål for IPT-arbeidet det komande året.

temasida Inn på tunet finn du alle innleiingane på fagsamlinga.