Nytt, grønt landbrukskvartal i Oslo

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag er det inngått samarbeidsavtale mellom eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 AS og Aspelin Ramm/Vedal om utviklingen av landbrukskvartalet.

Anders Vedal, Per Skorge og Gunnar Bøyum skal utvikle Landbrukskvartalet i Oslo. Foto: Guro Bjørnstad.


I dag er bygningsmassen utdatert og arealene er dårlig utnyttet i Landbrukskvartalet i Schweigaards gate 34 i Oslo. Det er her på Grønland Norges Bondelag og mange andre organisasjoner og virksomheter med landbrukstilknytning holder hus. Norges Bondelag er hovedaksjonær i Shcweigaards gate 34 AS.

- På samme måte som vi bønder har som mål å overlate gården i bedre stand en vi overtok den, skal vi som Bondelag utvikle bygården vi eier i felleskap. Vi legger vekt på at området fortsatt skal være Landbrukskvartalet, og med utviklingen skal vi sette vårt grønne preg på bybildet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.  

Utbyggingen vil være viktig for Bondelagets økonomiske stilling på sikt og dermed for Bondelagets kraft som bondens næringspolitiske organisasjon framover. Verdien av tomta er beregnet til om lag 500 millioner kroner. Dette er en vesentlig høyere sum enn det Bondelaget ville oppnådd ved salg av råtomta.

- Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil. Det handler om å utnytte plassen godt og bringe inn grønne elementer. Vi ser for oss svært energieffektive bygningsløsninger og nytte norske materialer og mye tre i bygningsmassen. I tillegg planlegges det et nytt grønt kvartal på taket til de nye bygningene. Vi har også et sterkt ønske om å ønske byens folk velkommen inn til kvartalet, og jobber med tanker om bondens butikk, bondens restaurant og ellers åpne løsninger, sier Skorge.

Midt i et område i vekst

Landbrukskvartalet ligger 8 minutters gange fra Oslo S. Som partnere for utvikling av den tidligere meierieiendommen har eierselskapet Schweigaards gate 34 AS valgt utbyggerne Aspelin Ramm og Vedal.

- I likhet med Bjørvika og området rundt Oslo S er Grønland i sterk utvikling. Vi har store ambisjoner om å bidra til å løfte området, og det krever kompetanse og gjennomføringskraft som Aspelin Ramm og Vedal har, sier eiendomssjef Knut Hoff i Schweigaards gate 34 AS.

- Området er stort nok til å skape et nytt tyngdepunkt i denne spennende og mangfoldige delen av byen, sier Gunnar Bøyum på vegne av Aspelin Ramm og Vedal.

Dette bygget, Schweigaards gate 34 C, er blant de seks byggene som inngår i utviklingsavtalen for et nytt landbruksvkartal.

Alliansen med Aspelin Ramm og Vedal gir dagens eiere tilgang på kompetanse og kapital fra visjonære og erfarne utviklingsmiljøer. Aspelin Ramm har hatt en sentral rolle i byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, der også Vedal deltar. Vedal er engasjert i prosjekter som Operakvarteret i Oslo og Kanalbyen i Kristiansand. Ved å beholde 50 prosent av eierskapet vil Schweigaards gate 34 AS ta del i verdiutviklingen på eiendommen.

Schweigaards gate 34:

  • Areal tomt: 12 250 kvm
  • Bygningsmasse: Seks bygninger som er fra 50 til 100 år gamle. Meierivirksomheten i Fellesmeieriet ble avviklet i 1974.
  • Utvikles av: Landbrukskvartalet Utvikling AS (nystiftet) eid av Schweigaards gate 34 AS (50%) og VARE AS (50%). Schweigaards gate 34 AS har Norges Bondelag (91%) som hovedaksjonær. VARE AS eies 50/50 av Aspelin Ramm Eiendom AS og Vedal Investor AS.

 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere