Nytt, grønt landbrukskvartal i Oslo

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag er det inngått samarbeidsavtale mellom eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 AS og Aspelin Ramm/Vedal om utviklingen av landbrukskvartalet.

Anders Vedal, Per Skorge og Gunnar Bøyum skal utvikle Landbrukskvartalet i Oslo. Foto: Guro Bjørnstad.


I dag er bygningsmassen utdatert og arealene er dårlig utnyttet i Landbrukskvartalet i Schweigaards gate 34 i Oslo. Det er her på Grønland Norges Bondelag og mange andre organisasjoner og virksomheter med landbrukstilknytning holder hus. Norges Bondelag er hovedaksjonær i Shcweigaards gate 34 AS.

- På samme måte som vi bønder har som mål å overlate gården i bedre stand en vi overtok den, skal vi som Bondelag utvikle bygården vi eier i felleskap. Vi legger vekt på at området fortsatt skal være Landbrukskvartalet, og med utviklingen skal vi sette vårt grønne preg på bybildet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.  

Utbyggingen vil være viktig for Bondelagets økonomiske stilling på sikt og dermed for Bondelagets kraft som bondens næringspolitiske organisasjon framover. Verdien av tomta er beregnet til om lag 500 millioner kroner. Dette er en vesentlig høyere sum enn det Bondelaget ville oppnådd ved salg av råtomta.

- Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil. Det handler om å utnytte plassen godt og bringe inn grønne elementer. Vi ser for oss svært energieffektive bygningsløsninger og nytte norske materialer og mye tre i bygningsmassen. I tillegg planlegges det et nytt grønt kvartal på taket til de nye bygningene. Vi har også et sterkt ønske om å ønske byens folk velkommen inn til kvartalet, og jobber med tanker om bondens butikk, bondens restaurant og ellers åpne løsninger, sier Skorge.

Midt i et område i vekst

Landbrukskvartalet ligger 8 minutters gange fra Oslo S. Som partnere for utvikling av den tidligere meierieiendommen har eierselskapet Schweigaards gate 34 AS valgt utbyggerne Aspelin Ramm og Vedal.

- I likhet med Bjørvika og området rundt Oslo S er Grønland i sterk utvikling. Vi har store ambisjoner om å bidra til å løfte området, og det krever kompetanse og gjennomføringskraft som Aspelin Ramm og Vedal har, sier eiendomssjef Knut Hoff i Schweigaards gate 34 AS.

- Området er stort nok til å skape et nytt tyngdepunkt i denne spennende og mangfoldige delen av byen, sier Gunnar Bøyum på vegne av Aspelin Ramm og Vedal.

Dette bygget, Schweigaards gate 34 C, er blant de seks byggene som inngår i utviklingsavtalen for et nytt landbruksvkartal.

Alliansen med Aspelin Ramm og Vedal gir dagens eiere tilgang på kompetanse og kapital fra visjonære og erfarne utviklingsmiljøer. Aspelin Ramm har hatt en sentral rolle i byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, der også Vedal deltar. Vedal er engasjert i prosjekter som Operakvarteret i Oslo og Kanalbyen i Kristiansand. Ved å beholde 50 prosent av eierskapet vil Schweigaards gate 34 AS ta del i verdiutviklingen på eiendommen.

Schweigaards gate 34:

  • Areal tomt: 12 250 kvm
  • Bygningsmasse: Seks bygninger som er fra 50 til 100 år gamle. Meierivirksomheten i Fellesmeieriet ble avviklet i 1974.
  • Utvikles av: Landbrukskvartalet Utvikling AS (nystiftet) eid av Schweigaards gate 34 AS (50%) og VARE AS (50%). Schweigaards gate 34 AS har Norges Bondelag (91%) som hovedaksjonær. VARE AS eies 50/50 av Aspelin Ramm Eiendom AS og Vedal Investor AS.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere