Nye muligheter - si ditt om jordbruksoppgjøret 2013

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

15. februar går fristen ut for lokallaga i Norges Bondelag til å gi innspill til jordbruksoppgjøret 2013

Uttalelsene fra lokallaga er viktige for forhandlingsutvalget, fra venstre Nils T. Bjørke, Brita Skallerud, Berit Hundåla og Per Skorge.Da Norges Bondelag sendte ut studieheftet om jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter, var målsettingen å bygge kompetanse om landbrukspolitikk, gi grunnlag for høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene, politisk påvirkning og organisasjonsmessige tiltak.

- Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokallag og fylkeslag, ble det understreket da lokallaga ble orientert om studiemateriellet og høringsarbeidet.

  • Fristen for innspill fra lokallaga er satt til 15. februar, og høringen foregår på denne måten:
  • lokallagsleder har fått tilsendt en link på e-post hvor spørsmålene i studieheftet kan besvares
  • Det er bare anledning å sende en besvarelse per lokallag
  • Bondelaget ber om at flest mulig innspill senes elektronisk, for enklere kunne håndtere innspilla i etterkant.
  • Innspillene blir sendt det respektive fylket for å brukes i fylkeslagas innspill i jordbruksforhandlingene
  • Høringssvar på PAPIR må sendes fylkeslaga innen fristen

Brev om studie- og høringsarbeid: Jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter (pdf)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere