Nye medlemmar i fagutvala

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Norges Bondelag har oppnemnt nye medlemmar og leiarar til dei ulike fagutvala. Her kan du sjå kven det er.

På styremøte i Norges Bondelag 20. august vart det oppnemnt nye leiarar og fleire nye medlemmar til dei ulike fagutvala. Dette er rådgjevande organ for styret i saker som omhandlar dei ulike produsentane dei representerer.

Ny leiar i kornutvalet

Hans Edvard Torp frå Vestfold er oppnemnt som ny leiar i kornutvalet som gir styret i Norges Bondelag råd i saker som omhandlar kornprodusentane. Signe Ingeborg Melstøm Mellem frå Hedmark og Ole Hans Unelsrød frå Buskerud er nye medlemmar.

Miljø- og kvalitetsutvalet har også fått ny leiar. Det er Sigurd Enger frå Akershus. Jan Idar Haugen frå Rogaland og Frode Handeland frå Hordaland er oppnemnt som nye medlemmar. I tillegg er Anne Kristine Rossebø frå Hedmark attvalt som medlem. Arbeidsutvalet har fått fullmakt av styret til å oppnemne det siste medlemmet til utvalet.

Attval i grøntutvalet og Inn på tunet-utvalet

Thor Johannes Rogneby frå Oppland er attvalt som leiar i grøntutvalet. Grøntutvalet gir styret råd i saker som omhandlar interessene til potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentane. Arbeidsområdet omfattar produksjon både på friland og i veksthus. Thorleif Müller og Kari Sigrun Lysne vart attvalt som medlemmar av utvalet. Sjå alle medlemmane i grøntutvalet her.

Alle medlemmane i Inn på tunet-utvalet som vart oppretta i 2012 stod også på val. Hege M. Lindstrøm Ericson frå Nord-Trøndelag er på nytt valt til leiar for utvalet. Det einaste nyvalte medlemmet er Asgeir Slåttnes frå Troms.Utvalet skal sikre dei faglege og næringspolitiske interessene til Inn på tunet-produsentane, og her finn du eit oversyn over alle medlemmane.

 

 

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere