Nye medlemmar i fagutvala

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Norges Bondelag har oppnemnt nye medlemmar og leiarar til dei ulike fagutvala. Her kan du sjå kven det er.

På styremøte i Norges Bondelag 20. august vart det oppnemnt nye leiarar og fleire nye medlemmar til dei ulike fagutvala. Dette er rådgjevande organ for styret i saker som omhandlar dei ulike produsentane dei representerer.

Ny leiar i kornutvalet

Hans Edvard Torp frå Vestfold er oppnemnt som ny leiar i kornutvalet som gir styret i Norges Bondelag råd i saker som omhandlar kornprodusentane. Signe Ingeborg Melstøm Mellem frå Hedmark og Ole Hans Unelsrød frå Buskerud er nye medlemmar.

Miljø- og kvalitetsutvalet har også fått ny leiar. Det er Sigurd Enger frå Akershus. Jan Idar Haugen frå Rogaland og Frode Handeland frå Hordaland er oppnemnt som nye medlemmar. I tillegg er Anne Kristine Rossebø frå Hedmark attvalt som medlem. Arbeidsutvalet har fått fullmakt av styret til å oppnemne det siste medlemmet til utvalet.

Attval i grøntutvalet og Inn på tunet-utvalet

Thor Johannes Rogneby frå Oppland er attvalt som leiar i grøntutvalet. Grøntutvalet gir styret råd i saker som omhandlar interessene til potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentane. Arbeidsområdet omfattar produksjon både på friland og i veksthus. Thorleif Müller og Kari Sigrun Lysne vart attvalt som medlemmar av utvalet. Sjå alle medlemmane i grøntutvalet her.

Alle medlemmane i Inn på tunet-utvalet som vart oppretta i 2012 stod også på val. Hege M. Lindstrøm Ericson frå Nord-Trøndelag er på nytt valt til leiar for utvalet. Det einaste nyvalte medlemmet er Asgeir Slåttnes frå Troms.Utvalet skal sikre dei faglege og næringspolitiske interessene til Inn på tunet-produsentane, og her finn du eit oversyn over alle medlemmane.

 

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere