Ny samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter NBU med 600.000 kroner i året.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum signerte samarbeidsavtale sist uke.

Sist uke skreiv lederne i Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag under på en ny samarbeidsavtale.

- Samarbeidet mellom Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag har lange og sterke tradisjoner, og preges av gjensidig respekt og nytte, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Samarbeidet bygger bl.a. på vårt felles politiske mål om levende bygder og landbruk i hele landet, Norges Bondelags behov for en "rekrutteringsorganisasjon" som er dyktig på skolering av tillitsvalgte og på Norges Bygdeungdomslags behov for administrativ hjelp, sier Solberg.

Ønsker samarbeid på alle nivå

Norges Bondelag støtter Norges Bygdeungdomslag med 600.000 kroner årlig. I tillegg til et samarbeid på nasjonalt plan, er det også ønskelig  at organisasjonene samarbeider på fylkes- og lokallagsnivå.

- Vi oppfordrer lokal- og fylkeslagene til gjensidig deltakelse på hverandres organisatoriske møteplasser og stille opp når den andre parten trenger dugnadshjelp. Et eksempel på dette er som vakter på Høstarrangementet, Åpen gård og  NBUs sommerstevner, sier Astrid Solberg.

Fylkeskontorene til Norges Bondelag forplikter seg til å tilby NBUs fylkeslag administrativ hjelp, tilgang til møterom og lån av kontorplass der det er mulig. Partene skal evaluere samarbeidsavtalen etter et år.
 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere