Ny samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter NBU med 600.000 kroner i året.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum signerte samarbeidsavtale sist uke.

Sist uke skreiv lederne i Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag under på en ny samarbeidsavtale.

- Samarbeidet mellom Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag har lange og sterke tradisjoner, og preges av gjensidig respekt og nytte, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Samarbeidet bygger bl.a. på vårt felles politiske mål om levende bygder og landbruk i hele landet, Norges Bondelags behov for en "rekrutteringsorganisasjon" som er dyktig på skolering av tillitsvalgte og på Norges Bygdeungdomslags behov for administrativ hjelp, sier Solberg.

Ønsker samarbeid på alle nivå

Norges Bondelag støtter Norges Bygdeungdomslag med 600.000 kroner årlig. I tillegg til et samarbeid på nasjonalt plan, er det også ønskelig  at organisasjonene samarbeider på fylkes- og lokallagsnivå.

- Vi oppfordrer lokal- og fylkeslagene til gjensidig deltakelse på hverandres organisatoriske møteplasser og stille opp når den andre parten trenger dugnadshjelp. Et eksempel på dette er som vakter på Høstarrangementet, Åpen gård og  NBUs sommerstevner, sier Astrid Solberg.

Fylkeskontorene til Norges Bondelag forplikter seg til å tilby NBUs fylkeslag administrativ hjelp, tilgang til møterom og lån av kontorplass der det er mulig. Partene skal evaluere samarbeidsavtalen etter et år.
 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere