Ny forskrift om erstatning for avlingsskade holder ikke mål

Publisert 07.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

I sitt forslag til ny forskrift om erstatning for avlingsskade som følge av klima, senker SLF enkelte satser og unnlater å oppdatere andre.

Bilde fra flommen over en kornåker i Jarlsberglinna 2011.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjenomgikk i 2011 erstatningsordningen ved avlingssvikt som følge av klima. Behovet for denne ordningen har vist seg svært tydelig de siste årene.

Nå har SLF sendt ut et endringsforslag med fokus på å forenkle jobben for forvaltningen. Det innebærer en ny beregningsmodell for grovfôrerstatning.

Følgene av den nye modellen blir at det blir vanskeligere for flinke agronomer med høye avlinger å få erstatning på grunn av en grov inndeling av avlingsnivået i landets kommuner.

Høringssvaret kan du laste ned her

Behov for å oppdatere priser i erstatningsforskriften

Norges Bondelag påpeker at dagens satser bygger på noteringspriser i perioden 2008-2010. Disse er dermed ikke justert, med unntak av honning. Det er til enhver tid er de siste tre års noteringspriser som bør ligge til grunn. Tabellen nedenfor viser utviklingen i noteringsprisen på gulrot fra og med 2010 til 2013, et uvekta snitt mellom åra gir 7,50 kr pr kg som gjennomsnittspris. Gjennomsnittlig noteringspris som ligger til grunn for erstatninga fra 2008-2010 er 6,98 kr pr kg.

Tabell 1 Noteringspriser for gulrot fra 2010 til 2013 i kr pr kg. Kilde: Målprisrapporter fra SLF

2010/2011

2011/2012

2012/2013

7,25 kr

7,53 kr

7,70 kr

Norges Bondelag krever at SLF gjennomgår satsene som legges til grunn for erstatning. Et eksempel er bringebær konsum, standardsats 39 kr pr kg. Gjennomsnittlig avregningspris har de siste 2-3 åra vært langt høyere.

Produsenter kjenner seg ikke igjen

Korn, oljefrø og erter baserer seg på priser fra 2010 og vekting oppnådd årene før det. Nåværende sats ikke tar hensyn til verken prisendringer eller variasjon i kostnadene fra år til år, og produsentene som er berettiga erstatning kjenner seg ikke igjen i grunnlaget. Satsen for erstatning på bygg er satt til 1,85 kr pr kg. Mens gjennomsnittlig utbetalingspris er budsjettert i 2014 til å være 2,46 kr pr kg jf. Totalkalkylen.

Men Bondelaget er enige i at det ikke gis full erstatning for utsorterte poteter.

Straffer bøndene ved avlingsskade

Avlingssvikt beregnes ved at 30 prosent er egenrisiko. Denne må sies å ligge ganske høyt. Følgelig må satsene for erstatning være tilnærmet forventet markedspris, ellers betyr det langt høyere egenrisiko.

I den foreslåtte modellen for erstatning for tapt beitemark har SLF justert ned beregningsgrunnlaget fra 8 fôrenheter hver dag, som anbefalt av Bioforsk, til 7,5. SLF begrunner dette med at kyrne spiser mindre gress når avlingsskaden oppstår. Bondelaget mener at dette ikke er noe argument for å senke satsene.

Norges Bondelag forutsetter at SLF årlig oppdaterer prisene som ligger til grunn for beregning av erstatningssatser i alle vekstgruppene. Produsentene som opplever avlingssvikt skal kjenne seg igjen i beregningsgrunnlaget og det økonomiske tapet utover kvalitetstap og egenandelen på 30 prosent må begrenses.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere