2013 er et dobbelt hundreårsjubileum. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) blir hundre år, og det er hundre år siden stemmerett for kvinner ble vedtatt. Kvinneutvalget i NBS vil bruke jubileumsåret til å få fram i lyset det store arbeidet kvinner gjør i norsk landbruk.

På boklansering onsdag 5. juni kl. 12-13:30 på Litteraturhuset i Oslo presenteres boka «Kvinnebønder» av Astrid Brekken, utgitt på Boksmia forlag og etter oppdrag fra Kvinneutvalget i NBS. Gjennom intervjuer og bilder møter vi 19 kvinnebønder og 2 reineiere, fra Finnmark til Agder. I tillegg inneholder boka fagartikler om norske kvinnebønder og om kvinnene i verdens landbruk.

I forbindelse med boklanseringa blir det politikerdebatt om kvinnebønder i norsk matproduksjon. Debattantene er Else May Botten stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Randi Wetterhus Krogstad, 2.kandidat for Hedmark Høyre og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Kari Bay Haugen vil lede debatten.

Program

 12:00-12:40 Astrid Brekken presenterer boka sammen med

  • kjøttprodusent og moltedronning Ann-Christine Theodorsen fra Nordland
  • andelsbonde Bente Pünther fra Hedmark                                                  ·      
  • blåbærbonde Gurine Seland fra Aust-Agder

12:40-12:50 Smak av småskalamat

12:50 -13:30 Kvinnebønder i norsk matproduksjon. Debatten ledes av Kari Bay Haugen og deltagerne er Else May Botten, Arbeiderpartiet, Randi Wetterhus Krogstad, Høyre og Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

For mer informasjon kontakt:

Forfatter                                                                       Astrid Brekken, tlf. 91 11 91 74
Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag        Hilde K. Mellum, tlf. 90 66 64 02