Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Publisert 08.06.2018
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Noreg har eit strengt regelverk for dyrevelferd samanlikna med andre land i Europa. Dei aller fleste husdyrprodusentar i Noreg driv i tråd med dette regelverket. Nye funn frå Mattilsynet viser at feil blir gjort. Årsmøtet i Norges Bondelag tar funna på alvor. Brot på regelverket er heilt uakseptabelt, og eit samla landbruk skal ta ansvar for god dyrevelferd. Næringa implementerer no dyrevelferdsprogram hos alle slaktegrisprodusentar. Dette skal betre tilhøva for dyra gjennom auka kompetanse, haldningsskapande arbeid og jamnlege besøk av veterinær. Det er rutinar for å følgje opp bønder som ikkje tar vare på dyrevelferda.

 Norske bønder skal produsere kvalitetsvarer og jobbe systematisk for god dyrevelferd.

Resolusjon frå årsmøtet i Norges Bondelag 2018. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere