Fornøyd: bondelagsleder Lars Petter Bartnes gleder seg over flere medlemmer i Norges Bondelag.

Per 21. desember har Norges Bondelag 62 091 medlemmer. Nesten 3000 nye medlemmer har kommet til så langt i 2015, det gir en netto medlemsvekst på 264 flere medlemmer, eller 0,4 prosent fra årsskiftet.

- At flere ønsker å være medlem i Bondelaget er den viktigste tilbakemeldingen på at vi gjør en god jobb. Det er en støtte og anerkjennelse av det politiske arbeidet som tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget gjør, sier Bartnes. 

Hele ti av bondelagets fylkeslag opplever medlemsvekst. Størst vekst har Finnmark med 7,5 prosent vekst, og Oslo/Akershus med 103 flere medlemmer, tilsvarende 2,1 prosent vekst.

Ikke bare for bønder

Norges Bondelag er både fagorganisasjon for bønder, og en interesseorganisasjon for alle som støtter norsk matproduksjon.

- Når vi ser en vekst blant personlige medlemmer og særlig i områder hvor det bor mye folk, som Oslo/Akershus, Hordaland og Rogaland, sier det meg at mange flagger standpunkt og ønsker å støtte opp om den jobben bondelaget gjør for matproduksjon i hele landet. Det gir meg motivasjon til å fortsette å kjempe, sier Bartnes.

Vil du melde deg inn i Norges Bondelag? Les mer om medlemskap og medlemsfordeler.