Norges Bondelag gratulerer Hillestad

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hillestad fikk i dag overrakt den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2012 på 250 000 kr.

- Vi følte oss som outsidere så dette kom overaskene sier Barbro Hillestad som er en av tre søsken som til sammen utgjør bedriften Hillestad.

- Hillestad er en verdig vinner og et eksempel på vellykket næringsutvikling med basis i landbruket, sa Vedum da han overrakte prisen under en pressekonferanse under Grüne Woche i Berlin.

Slik beskriver Hillestad selv sin virksomhet på sine nettsider:

”Hillestad har opplevingstilbod til heile familien, frå den kunstinteresserte til den som vil oppleve vakker natur, leike i leikeparken, bade i Tovdalselva eller gå fjelltur i bratte og høge fjell. På grillplassen kan ein grille sjølvfiska fisk eller medbrakt fisk eller kjøtt. Her er det fritt for alle og ingen inngongspengar. I galleriet kan alle gå gratis og sjå framifrå kunst. Kaffe og kringle er å få kjøpt. Den kjøpesterke kan ta kunst, smykke og andre varar heim. Her er noko for alle.”

- Man er nødt til å være fleksibel og se muligheten for å til noe som dette, sier Barbro Hillestad som er bondelagsmedlem i likhet med sine søsken,.

Hun mener det skjer mye spennnende blant norske bønder i dag.

- Det ser man på alt som kommer frem, bare på de andre nominerte.  Denne prisen er og en pådriver for å jobbe med mulighetene.

De nominerte til BU-prisen i 2012 har vært:

Lågen Gulrot AS, Steinsholt i Vestfold

Lågen Gulrot er eid av 12 gulrotprodusenter. Bedriften foredler gulrot fra 2 000 dekar, og bidrar på den måten til at bøndene får en større del av verdikjeden og verdiskapningen.

 

Hillestad AS, Dølemo i Hillestad, Aust-Agder

Hillestad er en betydelig familiebedrift som er bygget opp rundt merkevaren Hillestad, der Hillestad feriesenter, Hillestad smykker og Hillestad Galleri har vært de viktigste pillarene.

 

Jan Terje Vignes, Finnøy i Rogaland


Gründeren Jan Terje Vignes var bare 18 år da han investerte i et veksthus på 3 dekar for tomatdyrking. Senere er det utvidet med 11 dekar, og anlegget framstår i dag som et mønsteranlegg og det største og mest moderne gartneriet i Finnøy.

 

Rørosmeieriet AS, Røros i Sør-Trøndelag
 

Rørosmeieriet er spesielt kjent for økologisk tjukkmjølk, skjørost, rømme og smør. Meieriet er leverandør av Änglagård økologisk ekstra lett melk for Coop, og får på den måten også en god utnyttelse av restprodukt fra økologiske produkter med høgt fettinnhold.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere