Nordiske bondeorganisasjonar samla på Inderøya

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

23.-25.august er Nordens bondeleiarar samla til stortreff på Inderøya i Nord-Trøndelag.

Hit til Inderøya kjem tillitsvalde i bondeorganisasjonar i heile Norden til helga. Det er duka for utvida presidiemøte i Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC), der både Norges Bondelag og landbrukssamvirka er medlemmer. Noreg avsluttar sitt toårige formannskap med storfest på Inderøya. Det er ikkje tilfeldig at ein har valt Inderøya i Nord-Trøndelag, også kalla Den gyldne omvei. Med si flotte plassering og aktive landbruksmiljø får dei nordiske bondeleiarane ei fin ramme for møtet sitt.

På programmet står mellom anna Nordens rolle, presentert av tidlegare finsk minister for nordisk samarbeid, Ole Norrback. Den svenske statsvitaren Ann-Cathrine Jungar skal snakke om samarbeid med populistiske parti, og handelspolitikk får som vanleg ein sentral plass på agendaen. Dei nordiske organisasjonane vil naturlegvis også oppdatere kvarandre på status for landbruket i sine respektive land.

Dei 70 deltakarane får også tid til gardsservering på Øyna, gardsbesøk hjå Per Magnus Værdal og hjå Gangstad Gårdsysteri, og ein visitt på Tine Verdal før dei vender nasen heim.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere