Nordiske bondeorganisasjonar samla på Inderøya

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

23.-25.august er Nordens bondeleiarar samla til stortreff på Inderøya i Nord-Trøndelag.

Hit til Inderøya kjem tillitsvalde i bondeorganisasjonar i heile Norden til helga. Det er duka for utvida presidiemøte i Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC), der både Norges Bondelag og landbrukssamvirka er medlemmer. Noreg avsluttar sitt toårige formannskap med storfest på Inderøya. Det er ikkje tilfeldig at ein har valt Inderøya i Nord-Trøndelag, også kalla Den gyldne omvei. Med si flotte plassering og aktive landbruksmiljø får dei nordiske bondeleiarane ei fin ramme for møtet sitt.

På programmet står mellom anna Nordens rolle, presentert av tidlegare finsk minister for nordisk samarbeid, Ole Norrback. Den svenske statsvitaren Ann-Cathrine Jungar skal snakke om samarbeid med populistiske parti, og handelspolitikk får som vanleg ein sentral plass på agendaen. Dei nordiske organisasjonane vil naturlegvis også oppdatere kvarandre på status for landbruket i sine respektive land.

Dei 70 deltakarane får også tid til gardsservering på Øyna, gardsbesøk hjå Per Magnus Værdal og hjå Gangstad Gårdsysteri, og ein visitt på Tine Verdal før dei vender nasen heim.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere