I dag har Norges Bondelag hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tørkesituasjonen her til lands.

- Det er ingen tvil om at tørken allerede har gitt konsekvenser. Det er bra at det har regnet på Østlandet, men det er store regionale forskjeller, sier Gimming.

Målet med møtet var en statusorientering på tiltakslisten som Bondelaget og Småbrukarlaget la fram for landbruksministeren sist tirsdag. Målet med tiltakene er å legge til rette for at bøndene skulle få produsert det de kan av fôr.

- Det er bra at disse strakstiltakene blir gjennomført. Det vil avhjelpe den akutte situasjonen, fortsetter Gimming.

SE HELE LISTEN MED TILTAK NEDERST I SAKEN

Tørken har allerede gitt økonomiske konsekvenser. Når produksjonen av fôr blir mindre, vil det være behov for å kjøpe fôr som koster mer. Dette kommer oppå en tøff økonomisk situasjon for mange.

Prognosene viser at kornavlingene blir lave på Østlandet i år. Det betyr lavere sjølforsyning og mindre norsk korn i brødet.

Ny fase

- Nå er vi inne i en ny fase. Bonden skal melde avlingssvikt, og disse meldingene begynner å komme inn til landbrukskontorene. For kornbonden har produksjonssviktordningen, som skal erstatte noe av det tapet bonden får, stor betydning. Vi har før tørken inntraff diskutert en forbedring av ordningen med myndighetene, dette må iverksettes så snart som mulig, sier Gimming.

Han sier at det er viktig å melde tap, og at meldingene har begynt å komme.

- Nå er det svært viktig at forvaltningen har nok ressurser til å håndtere de fortløpende søknadene som kommer, sier Gimming.

- Vi følger situasjonen tett, for her gjelder det å få så god oversikt over status og konsekvenser. Statsråden la vekt på hyppig kontakt, det er bra og viktig, avslutter Gimming.

LES OM TILSKUDD VED PRODUKSJONSSVIKT HER

LES OM PRESISERINGER FOR TILSKUDD FOR I ÅR HER

Her er tiltakene som nå iverksettes i Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn.
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Presisering av at man kan få RMPtilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding ved såing og ettervekst ved såing innen 1. august.