NIBIO-sjef skeptisk til forbud mot nydyrking

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO
Nils Vagstad, administerende direktør i NIBIO

- Regjeringens forslag om forbud mot nydyrking av myr vil ramme muligheten for å produsere mat flere steder og et fåtall bønder må bære belastningen, sa Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO på et seminar om klimasmart landbruk under Arendalsuka.

Under Arendalsuka 2017 inviterte Klimasmart Landbruk, et prosjekt eid av TINE, Nortura, Norges Bondelag, NLR og Felleskjøpet til et seminar om hvordan norsk landbruk kan bli mer klimavennlig.

Nils Vagstad, adm. direktør i NIBIO innledet om at norsk landbruk har gode forutsetninger for ytterligere klimaoptimalisering. Samtidig advarte han mot regjeringens forslag om forbud mot nydyrking av myr som nå er ute på høring. Formålet med lovforslaget er å redusere metanutslippene som følge av nydyrking.

- Det forventes en betydelig nedgang i samlet utslipp fra dyrket myr i årene framover og nedgangen vil sannsynligvis bli enda litt større om det ikke hadde blitt nydyrket myr i hele tatt. Men et forbud som kun rettes mot matproduksjon kan synes urimelig og konsekvensene vil måtte bæres av svært få.

Vagstad mener det er behov for en grundigere konsekvensanalyse av hvor og hvordan et slikt forbud vil slå ut.

Under seminaret innledet også spesialrådgiver Kim Viggo Weiby om TINEs arbeid med å gjøre kua mer klimasmart og styreleder Anne Jødahl Skuterud om Felleskjøpets klimaarbeid. Prosjektleder i Klimasmart Landbruk, Tony Barman, fortalte også om status og framdrift for prosjektet.

Last ned presentasjonene fra seminaret her.

Fortsatt usikkert om EU-prosess fører fram

Under klimaseminaret møtte også Ingunn Foss (H), Terje Aasland (Ap) og Petter N. Toldnæs (V) til diskusjon om landbrukets klimainnsats og videre arbeid. De stilte seg alle svært positive til arbeidet i prosjektet Klimasmart Landbruk. Mest oppmerksomhet fikk imidlertid den iverksatte prosessen for å knytte Norge nærmere EUs klimaregime. Landbruket er blant sektorene som vil bli berørt av forslaget.

Aasland sa at Arbeiderpartiet tok utgangspunkt i tidligere vedtak i Stortinget om at en tilknytning i så fall skal skje gjennom en bilateral avtale mellom Norge og EU, ikke gjennom EØS slik regjeringen har antydet. Men han understreket at det fortsatt var for tidlig å si noe om utfallet av prosessen. Foss også at en forutsetning for å inngå en avtale om å knytte Norge nærmere EUs klimaregime var at norske interesser ble godt ivaretatt.

Bondelaget synlige under Arendalsuka

I tillegg til klimaseminar inviterte også Norges Bondelag til Bondepub i samarbeid med Felleskjøpet Agri og til debatt om landbruksfrislepp og matmakt i samarbeid med Arendalsuka og Norsk landbrukssamvirke.

Temperaturen gikk tider i taket da blant annet bondelagsleder Lars Petter Bartnes, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, COOP-sjef Geir Inge Stokke og direktør i Forbrukerområdet Randi Flesland barket sammen. Dagligvarekjedenes makt over maten var fikk mye oppmerksomhet.

- Maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene er i eksplosiv vekst. Vil vi ha mer mangfold i dagligvaremarkedet må det gjøres tiltak nå, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Debattpanel under debatt om matmakt og landbruk, Arendaluka 2017

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland lovet at et regjeringsskifte med Ap i førersetet etter valget ville bety innføring av Lov om god handelsskikk, men erkjente at dette ikke ville være tilstrekkelig for å få styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

Her kan du se hele debatten om landbruksfrislepp og matmakt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere