Erstatning for avlingssvikt etter tørkesommeren 2018
Totalt utbetalt: 1.198.115.140 kroner

Totalt antall søknader 14 991

Andel ferdigbehandlede søknader: 14592

Antall anviste søknader: 13460

Gjennomsnittlig ubetalte erstatningssum: 134 876 kroner

Kilde: Landbruksdirektoratet

Fjorårets tørkesommer rammet landbruket i Norge og Nord-Europa hardt. I store deler av Sør-Norge opplevde bøndene kraftig reduksjon i avlingene grunnet mangelen på vann. Nå, et år etterpå, er 98 prosent av søknadene om avlingsskadeerstatning ferdig behandlet. Totalt er det utbetalt nesten to milliarder kroner.

- Det viser hvor alvorlig denne tørkesituasjonen var og hvor sårbar matproduksjonen er for ekstreme værtyper. Det understreker også viktigheten av å tilpasse næringa for å kunne møte framtidens vær på en best mulig måte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes

Erstatning til hver tredje bonde

I begynnelsen av august i fjor anslo Landbruksdirektoratet at det totale kravet for avlingssvikt ville bli om lag 1,1 milliarder kroner.  Det endte med nesten det dobbelte. Det er utbetalt erstatning til 13.460 bønder. I 2018 var det 39.621 landbruksbedrifter i Norge.  

I Norge førte godt samarbeid på tvers av næringa og mellom næringa og myndighetene til at storstilt slakt av husdyr og mange konkurser ble unngått.

- Norsk matproduksjon har verdifulle ordninger som kolleger i landene rundt oss ikke har når slik ekstreme situasjoner oppstår. Avlingsskadeerstatning er et sikkerhetsnett som var avgjørende for videre drift på mange gårder etter fjorårssommeren. Mange er likevel avhengige av en normal vekstsesong i år – heldigvis ser det ut til at vi får det, sier Bartnes