Nesten to milliarder kroner erstattet etter fjorårets tørke

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Flere enn en av tre norske bønder har fått utbetalt erstatning for avlingssvikt.

Erstatning for avlingssvikt etter tørkesommeren 2018
Totalt utbetalt: 1.198.115.140 kroner

Totalt antall søknader 14 991

Andel ferdigbehandlede søknader: 14592

Antall anviste søknader: 13460

Gjennomsnittlig ubetalte erstatningssum: 134 876 kroner

Kilde: Landbruksdirektoratet

Fjorårets tørkesommer rammet landbruket i Norge og Nord-Europa hardt. I store deler av Sør-Norge opplevde bøndene kraftig reduksjon i avlingene grunnet mangelen på vann. Nå, et år etterpå, er 98 prosent av søknadene om avlingsskadeerstatning ferdig behandlet. Totalt er det utbetalt nesten to milliarder kroner.

- Det viser hvor alvorlig denne tørkesituasjonen var og hvor sårbar matproduksjonen er for ekstreme værtyper. Det understreker også viktigheten av å tilpasse næringa for å kunne møte framtidens vær på en best mulig måte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes

Erstatning til hver tredje bonde

I begynnelsen av august i fjor anslo Landbruksdirektoratet at det totale kravet for avlingssvikt ville bli om lag 1,1 milliarder kroner.  Det endte med nesten det dobbelte. Det er utbetalt erstatning til 13.460 bønder. I 2018 var det 39.621 landbruksbedrifter i Norge.  

I Norge førte godt samarbeid på tvers av næringa og mellom næringa og myndighetene til at storstilt slakt av husdyr og mange konkurser ble unngått.

- Norsk matproduksjon har verdifulle ordninger som kolleger i landene rundt oss ikke har når slik ekstreme situasjoner oppstår. Avlingsskadeerstatning er et sikkerhetsnett som var avgjørende for videre drift på mange gårder etter fjorårssommeren. Mange er likevel avhengige av en normal vekstsesong i år – heldigvis ser det ut til at vi får det, sier Bartnes

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere