Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meddelte fredag klokken 11.00 at vil vil teste regjeringens forhandlingsvilje.

Klokken 13 startet det første forhandlingsmøtet. Resultatet av forhandlingene skal være avklart før 16.mai.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kravet fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner (statens tilbud: 340 millioner)
Budsjett: 965 millioner (statens tilbud: -250 millioner)
Annet: 170 millioner (statens tilbud: 60 millioner)

Statens tilbud var en tidel av dette, altså 150 millioner.

- Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier Bjørke.

Les mer om jordbruksforhandlingene her.

Kontaktpersoner:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866
Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 901 63 092
Ottar Løvik, kommunikasjonssjef i Landbruks- og matdepartementet: 481 40 477