Nå gjelder nytt regelverk for økologisk produksjon

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Reglene for økologisk landbruk endres 2017

EUs regelverk for økologisk produksjon gjelder fra 18.mars 2017. Det betyr at norske økologiske produsenter må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.

Økologiske produsenter i EU-landene har siden 1.januar 2009 fulgt nytt økologiregelverk. Fra 18.mars 2017 blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Det er viktig at produsenter innen økologisk produksjon har tilpasset seg de nye regelverkskravene, og planlegger driften ut i fra dette.

Har du spørsmål eller spesielle problemstillinger, ta kontakt med Debio eller rådgiver Kari Marte Sjøvik i Norges Bondelag.

EU–forordningene som ble fastsatt i 2007 og 2008 er videreutviklet og endret en rekke ganger. Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt regelverket løpende. De fleste av endringene er derfor godt kjent allerede. Det vil fastsettes en ny økologiforskrift og Mattilsynet vil oppdatere veilederne på området.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere