- Nå er det opp til politikerne å sette klimamål

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

FNs klimapanels rapport bekrefter en gang for alle at klimaendringene er i gang og at utslippene må kuttes fort og mye.


Klimaendringer fører til mer ekstremvær og flom. Her fra et oversvømmet jorde i Rendalen, Hedmark. Foto: Hedmark Bondelag.

IPCC-forfatterne Jan Fuglestvedt og Karen O'Brien la mandag fram hovedfunnene FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport. Konklusjonen er klar: Klimaendringene er i gang, og virkningene kan bli irreversible dersom ikke utslippene kuttes fort og mye.

- Dette arbeidet har samlet den mest oppdaterte kunnskapen, og er et godt grunnlag for videre arbeid. Nå trenger vi politikere som tør å sette mål om skikkelige kutt, sier seniorrådgiver Ane Kismul i Norges Bondelag.

Det er i følge klimarådgiveren også svært viktig å finne ut hvordan klimakuttene skal gjennomføres. Det må jobbes for å finne løsninger i alle næringer og alle deler av samfunnet.

Norges Bondelag er godt i gang med å finne klimaløsninger for landbruket, blant annet ved å opprette et klimautvalg, og ved å delta i forskningsaktiviteter på alle områder innen fornybar energi og klimatilpasning. For å komme videre må regjeringens forslag om kutt i forskningsmidlene reverseres.

Mer om Norges Bondelags klimajobbing finnes her

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere