- Nå er det opp til politikerne å sette klimamål

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

FNs klimapanels rapport bekrefter en gang for alle at klimaendringene er i gang og at utslippene må kuttes fort og mye.


Klimaendringer fører til mer ekstremvær og flom. Her fra et oversvømmet jorde i Rendalen, Hedmark. Foto: Hedmark Bondelag.

IPCC-forfatterne Jan Fuglestvedt og Karen O'Brien la mandag fram hovedfunnene FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport. Konklusjonen er klar: Klimaendringene er i gang, og virkningene kan bli irreversible dersom ikke utslippene kuttes fort og mye.

- Dette arbeidet har samlet den mest oppdaterte kunnskapen, og er et godt grunnlag for videre arbeid. Nå trenger vi politikere som tør å sette mål om skikkelige kutt, sier seniorrådgiver Ane Kismul i Norges Bondelag.

Det er i følge klimarådgiveren også svært viktig å finne ut hvordan klimakuttene skal gjennomføres. Det må jobbes for å finne løsninger i alle næringer og alle deler av samfunnet.

Norges Bondelag er godt i gang med å finne klimaløsninger for landbruket, blant annet ved å opprette et klimautvalg, og ved å delta i forskningsaktiviteter på alle områder innen fornybar energi og klimatilpasning. For å komme videre må regjeringens forslag om kutt i forskningsmidlene reverseres.

Mer om Norges Bondelags klimajobbing finnes her

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere