Torsdag forrige uke ga Oslo tingrett en midlertidig forføyning. Det vil si at fellingstillatelsen ikke er gyldig før retten får vurdert om vedtaket var i tråd med lovverket.

- Man føler seg fullstendig maktesløs i en slik situasjon.

Erlend Fiskum, Norges Bondelag

- Det er uforståelig at fellingstillatelsen stanses i en tingrett når det finnes rettskraftige vedtak fra før, sier Fiskum.

Kan ta tid

Fiskum sier han er redd prosessen nå vil ta lang tid.

- Jeg er redd det vil ta lang tid. I dette tilfellet er felling eneste utvei. Det er mange i næringen som er fortvilet nå, sier han.

Han tror ikke binna forlater området på egen hånd, og mener man raskest mulig må gjøre fellingstillatelsen gyldig igjen.

- Det er en dramatisk situasjon for beitebrukerne i området nå. De er helt uten hjelp, og noe må gjøres raskt, sier han.

Han mener blant annet at SNO må inn og ha kontinuerlig overvåking.

- Vi vil kreve at det settes inn så mye mannskap som mulig ute i beiteområdet Vi kan ikke avvente at bjørnen forlater området, avslutter Fiskum.