Møtte Ikea om Delijordet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Naturvernforbundet møtte i dag Ikea om varehusplanene i Vestby.

Representanter fra møbelgiganten Ikea møtte Norges Bondelag og Naturvernforbundet mandag.

Ikeas planer om å bygge et nytt varehus på Delijordet i Vestby kommune har vokst seg til å bli en symbolsak i arbeidet med å stanse nedbygging av matjord i Norge. Før jul gav kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner (H), på vegne av regjeringen, sin tillatelse til bygging på den 70 dekar store eiendommen. Det til tross for motstand fra flere deler av samfunnet, inkludert landbruksnæringa, miljøvernere og flere politikere på Stortinget.

Det er likevel ikke sikkert at varehuset blir bygget. Ikea opererer nemlig i henhold til en bærekraftstrategi som sier at de skal  ”oppfylle menneskenes og samfunnets behov uten å true fremtidens generasjoners evne til å møte sine behov”.  Selskapet har derfor også sagt at varehuset ikke blir bygget dersom den totale matproduksjonen i regionen ikke kan opprettholdes.

Svekket matproduksjon = ingen bygging

Dette budskapet stod fast også da selskapet møtte representanter for Norges Bondelag og Naturvernforbundet i Landbrukets Hus i dag. Ikea vil etterhvert sette igang en full konsekvensanalyse som skal gi svar på om dette lar seg gjøre, og eventuelt hvordan.

- Dersom også fremtidige generasjoner skal ha evnen til å produsere sin egen mat er det helt avgjørende at vi ikke bygger ned det lille vi har av dyrkbar jord i Norge.  Det gav vi også uttrykk for overfor Ikea i dag, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Hun synes det ble et nyttig møte.

- Det er alltid nyttig å diskutere problemstillinger som dette, og vi synes det er positivt at selskapet vil ta bærekraft på alvor. Det er naturlig at dette også inkluderer matproduksjon. Vi kommer til å følge denne prosessen nøye fremover og forventer at Ikea nå følger opp sin egen bærekraftstrategi med handling, sier Skallerud.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere