Møtte Ikea om Delijordet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Naturvernforbundet møtte i dag Ikea om varehusplanene i Vestby.

Representanter fra møbelgiganten Ikea møtte Norges Bondelag og Naturvernforbundet mandag.

Ikeas planer om å bygge et nytt varehus på Delijordet i Vestby kommune har vokst seg til å bli en symbolsak i arbeidet med å stanse nedbygging av matjord i Norge. Før jul gav kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner (H), på vegne av regjeringen, sin tillatelse til bygging på den 70 dekar store eiendommen. Det til tross for motstand fra flere deler av samfunnet, inkludert landbruksnæringa, miljøvernere og flere politikere på Stortinget.

Det er likevel ikke sikkert at varehuset blir bygget. Ikea opererer nemlig i henhold til en bærekraftstrategi som sier at de skal  ”oppfylle menneskenes og samfunnets behov uten å true fremtidens generasjoners evne til å møte sine behov”.  Selskapet har derfor også sagt at varehuset ikke blir bygget dersom den totale matproduksjonen i regionen ikke kan opprettholdes.

Svekket matproduksjon = ingen bygging

Dette budskapet stod fast også da selskapet møtte representanter for Norges Bondelag og Naturvernforbundet i Landbrukets Hus i dag. Ikea vil etterhvert sette igang en full konsekvensanalyse som skal gi svar på om dette lar seg gjøre, og eventuelt hvordan.

- Dersom også fremtidige generasjoner skal ha evnen til å produsere sin egen mat er det helt avgjørende at vi ikke bygger ned det lille vi har av dyrkbar jord i Norge.  Det gav vi også uttrykk for overfor Ikea i dag, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Hun synes det ble et nyttig møte.

- Det er alltid nyttig å diskutere problemstillinger som dette, og vi synes det er positivt at selskapet vil ta bærekraft på alvor. Det er naturlig at dette også inkluderer matproduksjon. Vi kommer til å følge denne prosessen nøye fremover og forventer at Ikea nå følger opp sin egen bærekraftstrategi med handling, sier Skallerud.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere