Representanter fra møbelgiganten Ikea møtte Norges Bondelag og Naturvernforbundet mandag.

Ikeas planer om å bygge et nytt varehus på Delijordet i Vestby kommune har vokst seg til å bli en symbolsak i arbeidet med å stanse nedbygging av matjord i Norge. Før jul gav kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner (H), på vegne av regjeringen, sin tillatelse til bygging på den 70 dekar store eiendommen. Det til tross for motstand fra flere deler av samfunnet, inkludert landbruksnæringa, miljøvernere og flere politikere på Stortinget.

Det er likevel ikke sikkert at varehuset blir bygget. Ikea opererer nemlig i henhold til en bærekraftstrategi som sier at de skal  ”oppfylle menneskenes og samfunnets behov uten å true fremtidens generasjoners evne til å møte sine behov”.  Selskapet har derfor også sagt at varehuset ikke blir bygget dersom den totale matproduksjonen i regionen ikke kan opprettholdes.

Svekket matproduksjon = ingen bygging

Dette budskapet stod fast også da selskapet møtte representanter for Norges Bondelag og Naturvernforbundet i Landbrukets Hus i dag. Ikea vil etterhvert sette igang en full konsekvensanalyse som skal gi svar på om dette lar seg gjøre, og eventuelt hvordan.

- Dersom også fremtidige generasjoner skal ha evnen til å produsere sin egen mat er det helt avgjørende at vi ikke bygger ned det lille vi har av dyrkbar jord i Norge.  Det gav vi også uttrykk for overfor Ikea i dag, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Hun synes det ble et nyttig møte.

- Det er alltid nyttig å diskutere problemstillinger som dette, og vi synes det er positivt at selskapet vil ta bærekraft på alvor. Det er naturlig at dette også inkluderer matproduksjon. Vi kommer til å følge denne prosessen nøye fremover og forventer at Ikea nå følger opp sin egen bærekraftstrategi med handling, sier Skallerud.